Uncategorized @sr    „Da li su strateška razvojna dokumenta Republike Srbije u skladu sa strateškim prioritetima?“ – Održana sednica Radne grupe za Poglavlje 17 i 29

„Da li su strateška razvojna dokumenta Republike Srbije u skladu sa strateškim prioritetima?“ – Održana sednica Radne grupe za Poglavlje 17 i 29

Danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore o pristupanju Srbije u Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna politika i Poglavlju 29 – Carinska unija.Tema današnje sednice je bila “Da li su sve obaveze koje preuzimamo u procesu evropskih integracija u funkciji privrednog i održivog razvoja zemlje”? Diskutovalo se na temu da li strateška razvojna dokumenta Republike Srbije valjano pokrivaju pregovaračka poglavlja i da li se zacrtani strateški prioriteti čuvaju kroz proces pregovora o pristupanju EU.Govorilo se i o Poglavlju 17, za koje je krajem juna ove godine napravljen prvi nacrt Pregovaračke pozicije i dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje. Komentari koje smo dobili su relativno povoljni. Sredinom avgusta Evropskoj komisiji je poslat odgovor u kome se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pojedinim komentarima i sugestijama, posebno onim koji se odnose na faktičku nezavisnost Narodne Banke Srbije i finansijske aspekte. Po okončanju konsultacija sa Evropskom komisijom očekuje se finalizacija druge verzije nacrta Pregovaračke pozicije. Tek tada će civilno društvo imati pravo uvida u Pregovaračku poziciju i mogućnost za davanje sugestija.Zaključak sastanka je da sam proces evropskih integracija i ispunjavanje tehničkih zahteva neće doneti privredni rast i razvoj, već je potrebno da sami definišemo strateške prioritete. Takođe, potrebno je ozbiljno se pozabaviti i implementacijom razvojnih dokumenata.

Add Comment