Aktuelno    Deklaracija o jačanju saradnje nacionalnih konvenata Srbije, Albanije i Severne Makedonije
saopstenje

Deklaracija o jačanju saradnje nacionalnih konvenata Srbije, Albanije i Severne Makedonije

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, u saradnji sa Evropskom pokretom Albanije, ispred Nacionalnog konventa Albanije i Evropskim pokretom Severne Makedonije, ispred Nacionalnog konventa Severne Makedonije objavio je „Deklaraciju o jačanju saradnje“.

Partneri su se saglasili da će svoju saradnju bazirati na 6 ključnih principa o čijim će aktivnostima i stavovima informisati vlade, parlamente i građane u svojim zemljama, kao i predstavnike zemalja članica EU, Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije

Glavni principi saradnje su promocija značajnijeg uticaja civilnog društva u pregovaračkim procesima na nacionalnim nivoima, kao i u regionalnim inicijativama koje se tiču Zapadnog Balkana, zagovaranje za ubrzanje dinamike procesa evropskih integracija na osnovu utvrđenih merila i objektivne ocene napretka svake od zemalja Zapadnog Balkana, zalaganje za jačanje vladavine prava bez koje je nemoguće očekivati napredak u bilo kom poglavlju u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana, usklađivanje rada civilnog društva ka potrebama koje imaju institucije u pregovaračkom procesu i pružanje nedostajuće ekspertize, zagovaranje tema od značaja za svakodnevni život građana, a koje su sadržane u pregovaračkom okviru za pristupanje EU i komunikacija potreba za reformskim procesima koji predstavljaju srž procesa evropskih integracija i konkretnu korist za sve građane i građanke zemalja u statusu kandidata za članstvo.

 

Deklaracija o jačanju saradnje

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji – Srbija , Evropski pokret – Albanija, Evropski pokret – Severna Makedonija

 

Uzevši u obzir globalne geopolitičke izazove, a posebno one koji se tiču evropskog kontinenta i Evropske unije kao dominantne političke zajednice na posmatranom prostoru, evropske integracije, kao metod transformacije zemalja regiona u skladu sa principima, vrednostima i pravilima na kojima počiva EU, treba da dodatno dobiju na značaju, stav je partnera okupljenih oko inicijative „Neka pravda vlada regionom“.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, kao platforma proevropskih organizacija civilnog društva, unapredio je svoju regionalnu dimenziju krajem 2022. godine, kada je počeo sa sprovođenjem trogodišnje inicijative pod nazivom „Neka pravda vlada regionom“. Tim projektom su Nacionalni konventi Srbije, Albanije i Severne Makedonije dobili priliku da i formalno jačaju regionalnu saradnju organizacija civilnog društva koje se zalažu za smisleno i suštinsko pristupanje Evropskoj uniji, jačanje vladavine prava i poboljšanje kvaliteta života stanovnika zemalja iz kojih dolaze.

Polazeći od pretpostavke da reformski procesi koje zahteva proces evropskih integracija mogu značajno da unaprede dostupnost pravdi, ojačaju borbu protiv korupcije, unaprede rad institucija i poverenje građana u njihov rad, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji, Evropski pokret Albanije, ispred Nacionalnog konventa Albanije i Evropski pokret Severne Makedonije, ispred Nacionalnog konventa Severne Makedonije, saglasili su se da će svoju saradnju bazirati na sledećim principima:

  • promocija značajnijeg uticaja civilnog društva u pregovaračkim procesima na nacionalnim nivoima, kao i u regionalnim inicijativama koje se tiču Zapadnog Balkana;
  • zagovaranje za ubrzanje dinamike procesa evropskih integracija na osnovu utvrđenih merila i objektivne ocene napretka svake od zemalja Zapadnog Balkana;
  • zalaganje za jačanje vladavine prava bez koje je nemoguće očekivati napredak u bilo kom poglavlju u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana;
  • usklađivanje rada civilnog društva ka potrebama koje imaju institucije u pregovaračkom procesu i pružanje nedostajuće ekspertize;
  • zagovaranje tema od značaja za svakodnevni život građana, a koje su sadržane u pregovaračkom okviru za pristupanje EU;
  • komunikacija potreba za reformskim procesima koji predstavljaju srž procesa evropskih integracija i konkretnu korist za sve građane i građanke zemalja u statusu kandidata za članstvo.

U narednom periodu, partneri će se zalagati za ispunjavanje pomenutih principa na nacionalnom i regionalnom nivou, sa ciljem rešavanja suštinskih problema sa kojima se zemlje suočavaju.

Partneri će o svojim aktivnostima i stavovima informisati vlade, parlamente i građane u svojim zemljama, kao i predstavnike zemalja članica EU, Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije.

Sorry, the comment form is closed at this time.