Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

11:00 13:00
Novi Sad
15
Dec

Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

11:00 13:00
Novi Sad

Događaj je prilika da se u konstruktivnom dijalogu između najviših pokrajinskih zvaničnika i predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice sagledaju glavne prepreke bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju efektivnost i efikasnost aktuelnih politika i instrumenata regionalnog razvoja, monitoring i evaluacija efekata aktuelnih politika i instrumenta regionalnog razvoja, unapređenje institucionalnog kapaciteta kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou za kreiranje tražnje za post-kovid politikama regionalnog razvoja i jačanje apsorpcione moći istih za korišćenje sredstava iz fondova EU.

Događaj je moguće pratiti i putem našeg YouTube kanala

Rad Prof. dr Milice Uvalić koji će biti predstavljen na skupu možete pronaći ovde (napomena: rad je dostupan samo na engleskom jeziku)

Agenda and Schedule

Uvodna obraćanja 11:00-11:15 Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa Dr Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Dr Valentina Ivanić, koordinatorka radne grupe za poglavlje 22
Novi razvojni period AP Vojvodine 2022-2030 11:15-11:30 Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu
Regionalne nejednakosti u Srbiji i strategije regionalnog razvoja 11:30-11:50 Prof. dr Milica Uvalić, Univerzitet u Peruđi, Italija
Institucionalni kapaciteti na lokalnom i regionalnom nivou za kreiranje tražnje za politikama regionalnog razvoja 11:50-12:00 Prof. dr Edvard Jakopin, Fakultet za ekonomiju i finansije, Savetnik direktora u Republickom zavodu za statistiku
Komentari 12:00-12:10 Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj
Diskusija 12:10 - 12:30
Moderator: Dr Valentina Ivanić, koordinatorka radne grupe za poglavlje 22

Details

Event Category: ,