15
Dec

Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

11:00 13:00
Novi Sad
Događaj je prilika da se u konstruktivnom dijalogu između najviših pokrajinskih zvaničnika i predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice sagledaju glavne prepreke bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju efektivnost i efikasnost aktuelnih politika […]