15
Dec

Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

11:00 13:00
Novi Sad
Događaj je prilika da se u konstruktivnom dijalogu između najviših pokrajinskih zvaničnika i predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice sagledaju glavne prepreke bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju efektivnost i efikasnost aktuelnih politika […]
25
Sep

Regionalni razvoj Srbije – Pametna specijalizacija i pametni regioni

10:00 16:30
Beograd
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) i Privrednom komorom Srbije – Privrednom komorom Beograda organizuje konferenciju pod nazivom „Regionalni razvoj Srbije – Pametna specijalizacija i pametni regioni“. Konferencija ima za cilj da […]