Uloga pametne specijalizacije u stvaranju preduslova za održivi regionalni razvoj

11:00 13:00
Novi Sad
19
May

Uloga pametne specijalizacije u stvaranju preduslova za održivi regionalni razvoj

11:00 13:00
Novi Sad

Agenda and Schedule

Uvodna izlaganja 11:05-11:25 Nataša Dragojlović, Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Dr Jelica Minić, Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) Nataša Gligorijević, Koordinatorka Međusektorske radne grupe za održivi razvoj, Centar za održivi razvoj Srbije Dr Valentina Ivanić, Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
Pametna specijalizacija u funkciji održivog regionalnog razvoja Srbije 11:25-11:55 Prof. Dr Viktor Nedović, Projekat akceleracije, inovacija i podsticanja rasta i preduzetništva (SAIGE), Direktor
Inovacioni domeni koji će promeniti regione Srbije 12:00-12:30 Tanja Jakobi, Izvršna direktorka , Centar za istraživanje javnih politika
Pametna specijalizacija u funkciji razvoja regiona Srbije 12:30-13:00 Nenad Popović, Direktor, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Direktor Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija (SARRA)
Diskusija i zaključci 13:00-14:00

Details

Organizer