Uncategorized @sr    Evropske intergracije zahtevaju aktivno civilno društvo

Evropske intergracije zahtevaju aktivno civilno društvo

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Nataša Dragojlović, učestvovala je na regionalnoj konferenciji o ulozi civilnog društva u procesu evropskih integracija. Konferencija je bila posvećena razmeni iskustava i naučenih lekcija između predstavnika OCD iz regiona.

Predstavljajući iskustva Nacionalnog konventa u Srbiji, Dragojlović je naglasila da je sve vreme postojala potreba da OCD aktivno učestvuju u procesu reformi i kreiranju javnih politika naročito imajući u vidu da je svaka politika sada vezana za politike Evropske unije.

Ona je dodala da vladajuće strukture ne reaguju na pojedinačne molbe onoliko koliko reaguju kada se grupa OCD okupi oko nekog cilja, zbog toga OCD treba strateški da rade na daljem jačanju međusobne saradnje. Konvent u Srbiji pažljivo prati promene u zemlji i regionu. Dragojlović je naglasila da postoji konstantna potreba za razmenom iskustava i znanja kako bi i zajednička pozicija regiona bila jača.

Add Comment