Uncategorized @sr    Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom

Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom

8. januar 2015. godine

Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU u vezi sa Rusijom i smatra da u ranoj fazi pregovora o članstvu treba otvoriti poglavlja 23, 24 i 35, navodi se u prvom nacrtu rezolucije o napretku Srbije. Iz tog dokumenta proističe da Srbija treba da uloži dodatne napore u primeni zakona i na planu reformi, uključujući reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, dok prilike u vezi sa slobodom izražavanja zabrinjavaju. Nacrt rezolucije će se naći pred Evropskim parlamentom u martu, a prethodno će ga razmotriti Spoljnopolitički odbor EP u dva navrata, prvo u januaru a zatim u februaru pošto budu dostavljeni amandmani, rečeno je EurAktivu u toj evropskoj instituciji.

Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i politiku prema Rusiji; izražava žaljenje jer se Srbija nije sama uskladila, kada je pozvana, sa odlukama Saveta (EU) u vezi sa restriktivnim merama prema Rusiji“, navodi se u prvom nacrtu rezolucije.

U dokumentu se pozdravlja predsedavanje Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u 2015. godini i njeni prioriteti i konstatuje njena spremnost da „podrži sve načine da se pojačaju napori za rešavanje sukoba na području OEBS-a na miran način„.

Evropski parlament, takođe, ohrabruje Srbiju i Kosovo da „napreduju u primeni već postignutih dogovora“ i podseća na značaj normalizacije odnosa sa Prištinom za proces pregovora.

Evropski parlament podvlači da prema pregovaračkom okviru (EU) napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom u poglavlju 35 treba da se odvija paralelno sa napretkom u pregovorima u celini i ističe da poglavlje 35 treba otvoriti u ranoj fazi pregovora„, navodi se u nacrtu rezolucije.

U dokumentu se pozdravlja angažovanje Srbije na normalizaciji odnosa sa Kosovom i konstatuje da se tempo tih pregovora usporio prošle godine, između ostalog zbog vanrednih izbora koji su održani u Srbiji i na Kosovu.

Pozdravlja se i konstruktivan stav Srbije u vezi sa odnosima sa susednim zemljama koji je, kako se ocenjuje, omogućio značajan napredak na planu regionalne saradnje i jačanja odnosa sa EU, kao i sastanak premijera Srbije i Albanije, Aleksandra Vučića i Edija Rame, 10. novembra prošle godine u Beogradu.

Evropski parlament pozdravlja posvećenost srpskih vlasti evropskim integracijama i sprovođenju reformi ali podseća da će potpuna primena zakona i politika biti ključni pokazatelj uspešnosti tog procesa.

Pozivamo Srbiju da poboljša planiranje, koordinaciju i praćenje primene novih zakona i politika i naglašavamo da Srbija mora da napreduje u svom reformskom prioritetu, vladavini prava„, ističe se u nacrtu rezolucije.

Naglašava se da poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost treba da budu otvorena u ranoj fazi pregovora.

Izražava se zabrinutost jer se mnogi zakoni donose po hitnoj proceduri zbog čega izostaju dovoljne konsultacije sa zainteresovanim stranama.

U dokumentu se pozdravlja usvajanje seta medijskih zakona i poziva na njihovu primenu ali izražava zabrinutost zbog prilika u vezi sa stanjem u toj oblasti. „Evropski parlament izražava zabrinutost zbog pogoršanja uslova za puno ostvarivanje slobode izražavanja u Srbiji i naglašava potrebu za punom transparentnošću vlasništva u medijima. EP izražava zabrinutost zbog pretnji novinarima“, navodi se u tom dokumentu.

Dodaje se da je curenje informacija u medijima o tekućim istragama, kojim se pritom krši pretpostavka o nevinosti, povod za ozbiljnu zabrinutost, da se to mora istražiti i zatim dalje postupati u skladu sa zakonom.

Evropski parlament pozdravlja snažno političko opredeljenje Srbije za borbu protiv korupcije i primenu preporuka Grupe zemalja protiv korucpije (GRECO), tela Saveta Evrope, kao i sprovođenje istraga u vezi sa korupcijom na visokom nivou.

U nacrtu rezolucije se, međutim, podvlači da su „potrebni značajni napori kako bi se poboljšao i u potpunosti primenio zakonski okvir za borbu protiv korupcije a reforme podržale odgovarajućim sredstvima„.

Pozdravljaju se i koraci u reformi pravosuđa, ali se naglašava da se ta reforma mora dovršiti tako da se obezbedi puna nezavisnost sudija i tužilaca, i ističe da su ustavne reforme neophodne kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa.

Vlasti se pozivaju da ne odlažu usvajanje nacrta zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, navodi se u nacrtu rezolucije.

Srbija se poziva da dalje sarađuje sa Haškim tribunalom i nastavi da jača regionalnu saradnju u cilju procesuiranja ratnih zločina, navodi se u nacrtu rezolucije i ukazuje na potrebu da se što pre donese zakon i usvoji politika za zaštitu svedoka.

Ističe se značaj zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i pozdravlja održavanje Parade ponosa koja je, kako se konstatuje, održana 28. septembra 2014. bez većih incidenata. Srbija se poziva da omogući doslednu primenu zakona o zaštiti manjina i preduzme dalje mere kako bi poboljšala položa Roma.

Pozdravlja se rad nezavisnih regulatornih tela i ističe potreba da se njihova nezavisnost u potpunosti poštuje a njihove preporuke slede.

Evropski parlament pozdravlja napore na planu reforme javne uprave, a Srbiju poziva da preduzme strukturne ekonomske reforme kako bi poboljšala uslove za investiranje, izborila se sa visokim stepenom nezaposlenosti i siromaštva i omogućila fiskalnu konsolidaciju.

Ocenjuje se da što pre treba ukinuti administrativne prepreke za poslovanje i ukazuje na značaj brzog restrukturiranja javnih preduzeća.

Konstatuju se izmene Krivičnog zakona ali se dodaje da i dalje postoji pravna neizvesnost u privatnom sektoru zbog usvojenih izmena, i ponovo izražava zabrinutost zbog odredbi novog člana 234 o zloupotrebi položaja odgovornog lica koji i dalje neodređen.

Ističe se da Srbija mora da pojača napore u usklađivanju na planu energetike sa evropskom pravnom tekovinom i ostvari razdvajanje delatnosti u sektoru gasa, dok resturkturiranje javne gasne kompanije mora biti prioritet.

Izvor: EurActiv.rs

Add Comment