Uncategorized @sr    Imenovani funkcioneri Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU

Imenovani funkcioneri Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU

17. septembar 2014.godine

Na osnovu Оdluke о оsnivаnju Kооrdinаciоnоg tеlа zа prоcеs pristupаnjа Rеpublikе Srbiје Еvrоpskој uniјi iz 2013. godine, Vlada Srbije je usvojila Rešenje o imenovanju prеdsеdnikа, zаmеnikа prеdsеdnikа, sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU.

Pročitajte Rešenje ovde.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde i državne uprave; Ministarstva unutrašnjih poslova; Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbeglice i migracije; Kancelarije za evropske integracije, Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Republike.

U slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad pregovaračke grupe, predsednik pregovaračke grupe može pozvati predstavnike tih organa i organizacija da učestvuju u radu te pregovaračke grupe.

Pregovaračka grupa obavlja poslove u vezi sa:

1) učešćem u procesu analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining);2) pripremom predloga pregovaračkih pozicija za odgovarajuća poglavlja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji;3) izradom, revizijom i praćenjem sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije;4) podelom nadležnosti za praćenje propisa Evropske unije;5) pripremom predloga za planiranje komunikacijskih aktivnosti za odgovarajuća poglavlja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Pregovaračka grupa obavlja i druge poslove u vezi za procesom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Odluku o оsnivаnju Kооrdinаciоnоg tеlа zа prоcеs pristupаnjа Rеpublikе Srbiје Еvrоpskој uniјi pročitajte ovde.

Izvor: seio.org.rs

Add Comment