Uncategorized @sr    Ispunjeni uslovi za otvaranje poglavlja 32 Finansijska kontrola

Ispunjeni uslovi za otvaranje poglavlja 32 Finansijska kontrola

12.06.2014.

Srbija ispunjava uslove za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli. To znači da će ovo poglavlje biti otvoreno bez utvrđivanja dodatnih merila. Ovakav zaključak donele su zemlje članice na osnovu obavljenog skrininga, koji je za ovo poglavlje održan u oktobru i novembru 2013. Evropska komisija ove sedmice je objavila i izveštaj sa skrininga, iz kojeg proističe da će u državnoj upravi morati da se promeni odnos prema merama za planiranje budžeta i finansijsku kontrolu, tako da se one ne posmatraju kao formalnost koju treba ispuniti već kao način da se uspostavi efikasan sistem za postizanje što boljih ciljeva uz raspoloživa sredstva.

„Na osnovu izveštaja sa skrininga koji je predstavila Komisija, zemlje članice su se saglasile da zatraže od Srbije da podnese pregovaračku poziciju sa ciljem otvaranja poglavlja na narednoj međuvladinoj konferenciji“, rečeno je EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji.

Kako su naveli, takva odluka je doneta zato što je ocenjeno da je Srbija dovoljno pripremljena za pregovore.

Eksplanatorni skrining, u kojem je Srbija predstavila stanje u ovoj oblasti, održan je 17. oktobra 2013, a bilateralni, u kojem je dobila informacije o zahtevima i standardima EU, održan je 26. novembra.

Na osnovu skrininga, Evropska komisija je ovog meseca objavila i izveštaj sa skrininga, u kojem je opšta preporuka da se treba više posvetiti prevenciji i povećati odgovornost rukovodilaca za uspostavljanje efikasnih finansijskih mehanizama.

Ističe se da fokus interne kontrole koju sprovode interni revizori, inspektori centralnog budžeta ali i Državna revizorska institucija, treba prebaciti sa naknadnom proverom uslkađenosti sa zakonima i otkrivanja mogućih neregulasnosti na prevenciju. To bi se postiglo time što se na rukovodioce prebaci odgovornost za uspostavljanje i primenu odgovarajućih struktura za finansijsko upravljanje i kontrolu. Taj sistem bi trebalo da ima podršku u internoj reviziji.

U tekstu se ističe da rukovodici i dalje posmatraju finansijsko upravljanje i kontrolu isključivo kao tehničko pitanje. Konkretno, razvijaju se procedure, kontrole revizije i registri rizika kao formalnost za ispunjavanje zahteva Zakona o budžetskom sistemu, a ne kao sastavni deo u izgradnji solidnog okruženja interne kontrole koji rukovodiocima treba da pomogne da postignu ciljeve i rezultate na troškovno efikasan način.

Srbija ima strategiju za sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru, ali je ona ocenjena kao isuviše tehnički dokument, koji nema odgovarajuće mesto u kontekstu reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

Nova strategija za period 2015-2019. trenutno se radi i očekuje se do kraja 2014.

U izveštaju se ističe i da strategija reforme javne uprave ne pokriva sve potrebne oblasti upravljanja javnim finansijama, pa se vlasti pozivaju da donesu i sveobuhvartniji akcioni plan za tu oblast kako bi dopunili strategiju.

Od Srbije se traži da redovno Evropskoj komisiji dostavlja ažurirane verzije akcionih planova.

Kada je reč o spoljnoj reviziji, ocenjeno je da sadašnje rešenje po kojem Državna revizorska institucija podnoši krivične i prekršajne prijave nije odgovarajuća jer oduzima ovoj instituciji dragocene resurse potrebne za reviziju, ali i zato što bi to trebalo da bude u nadležnosti izvršne vlasti, odnosno budžetskih inspekcija.

Ukazuje se i na problem kapaciteta ove institucije, budući da od predviđenih 377 mesta ostaje da se popuni 202, a da se kao razlog za to što su ova mesta upražnjena navodi da nema odgovarajuće prostorije. Ističe se da je odgovornost države da za revizorsku instituciju obezbedi odgovarajući prostor za rad.

Kada je reč o zaštiti finansijskih interesa EU, ocenjeno je da je pravni okvir Srbije u velikoj meri usklađen sa Konvencijom o zaštiti finanansijskih interesa i njena tri protokola. Time se garantuje dobra zaštita u slučaju krivičnih dela.

U propise će morati da se unesu odredbe kojima će se garantovati efikasna saradnja sa istražiteljima Komisije. Moraće i u praksi da se uspostavi Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prevara, a zaposleni će morati da prođu odgovarajuću obuku.

Srbija će morati da potpiše i Ženevsku konvenciju o suzbijanju falsifikovanja novca, ali i da uskladi zakone u oblastima provere kovanica evra i rukovanja onim novčićima koji nisu dobri za trgovinu. Biće potrebno i da se garantuje da se obaveza provere autentičnosti novčanica i povlačenja eventualnih falsifikata radi analize odnosi i na menjačnice, prenosnike fondova i druge ekonomske subjekte poput trgovaca i kazina.

Izvor: EurActiv.rs

Add Comment