Uncategorized @sr    Istraživanje: Srbija jedina zemlja regiona koja više veruje svojoj vladi nego EU

Istraživanje: Srbija jedina zemlja regiona koja više veruje svojoj vladi nego EU

BRISEL, 6. avgust 2019. godine – Prema najnovijem „Evrobarometru“, sprovedenom u junu a objavljenom ovog meseca, Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana čiji građani više veruju nacionalnoj vladi (41%) nego Evropskoj uniji (33%).U Severnoj Makedoniji ove brojke iznose 57% poverenja prema EU i 33% prema nacionalnoj vladi, u Albaniji je to 69% prema 40%, dok je u Crnoj Gori 47% prema 43%. Istraživanje nije sporvedeno na Kosovu niti u Bosni i Hercegovini.Srbija je takođe jedina zemlja na Zapadnom Balkanu čiji građani imaju više nepoverenja nego poverenja u EU, a razliku čine značajnih 20%.U samoj EU, prosečno poverenje u njene institucije je 44%, dok je nepoverenje 46%.Kada je reč o percepciji o EU u zemljama Zapadnog Balkana, građani Albanije je najbolje ocenjuju – čitavih 81% ima pozitivnu percepciju o EU, dok samo 3% ima negativnu.Sa druge strane, procenat onih koji imaju pozitivnu sliku o EU je više nego duplo manji u Srbiji: 37%. To je još uvek više u odnosu na one koji imaju negativnu sliku – 27% – ali se prva grupa smanjila za 5%, dok se druga povećala za isti iznos od novembra 2018.Crna Gora i Severna Makedonija nalaze se između krajnosti koje čine Albanija i Srbija, a u obe zemlje je procenat onih sa pozitivnom slikom o EU višestruko veći.

Niže ocene za nacionalnu ekonomiju u poređenju sa građanima EU

Na pitanje kako bi ocenili stanje u nacionalnoj ekonomiji, 67% građana Srbije odgovara sa „loše“, dok 31% odgovara sa „dobro“. Ovo su najgore ocene u poređenju sa regionom, mada su razlike u odnosu na Albaniju i Makedoniju male. Prosek na nivou EU je 49% prem 47% korist pozitivnog stava o nacionalnoj ekonomiji.Od 13 ponuđenih tema, tri se izdvajaju kao ubedljivo najbitnije za građane Srbije: nezaposlenost sa 36%, ekonomska situacija sa 33% i kriminal sa 25% (svaki ispitanik je izabrao dve najbitnije oblasti). Za razliku od EU, u kojoj 20% građana označava životnu sredinu i klimatske promene kao najvažniju temu, u Srbiji je ona najbitnija za tek 3% ispitanika.Što se tiče osećaja privrženosti EU, on iznosi 22%, što je znatno manje u odnosu na druge države u regionu, gde se ovaj procenat kreće između 54 i 57%. Procenat se ne povećava u značajnijoj meri ni kada se postavi pitanje o privrženosti Evropi (25%).Konačno, Srbija pokazuje slične trendove kao u ostatku regiona kada je reč o asocijacijama koje EU ima za njene građane. Najveći broj Uniju vezuje za „slobodu putovanja, studiranja i rada bilo gde u EU“, a zatim za „ekonomski prosperitet“.S druge strane, procenat onih koji EU vezuju za gubitak lokalnog identiteta je značajno viši od proseka regiona i Unije i iznosi 25%.Vest preuzeta sa European Western Balkans Srbija

Add Comment