Uncategorized @sr    Izmene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

Izmene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

25. maj 2018. godine

Vreme je da se mere iz Akcionog plana prilagode i primene u praksi kako bi građani Srbije osetili konkretne koristi od evrointegracija, istaknuto je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) u Beogradu.

„EU zahteva realne i merljive rezultate, da zakon važi jednako za sve i da svi kriminalci budu procesuirani čak iako imaju veze sa nosiocima vlasti,“ rekla je direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić na sastanku u Palati „Srbija“.

Direktorka BCBP je na skupu istakla da je EU u Strategiji proširenja na Zapadni Balkan prvi put prepoznala problem zarobljene države koji opisuje veze organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima vlasti i isprepletanost javnih i privatnih interesa, zbog čega reforme ne smeju da se zaustave na formalnim elementima.

Da zakoni nisu dovoljan pokazatelj napretka ukazuje i primer izmena zakona o reformi policije usvojenih u martu ove godine, naglasila je Stojanović Gajić. Iako je proklamovani cilj izmena bila profesionalizacija policije slobodne od političkog uticaja i upliva kriminala, napravljen je izuzetak da ministar bez jasnih kriterijuma može da odlučuje o zapošljavanju bez konkursa i o napredovanju. Vrlo je važno posvetiti pažnju oblastima za koje EU nema pravne tekovine kao što su standardi o tome šta je profesionalna i odgovorna policija, Stojanović Gajić je upozorila.

Pored toga, zakoni mogu biti menjani pod plaštom reformi tako da smanjuju dostignut nivo prava građana, kao u slučaju izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zaključila je Stojanović Gajić.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 treba da budu revidirani do kraja godine. Miščević je rekla da će revidirani Akcioni plan za Poglavlje 24 sadržati nadogradnju na ono što je do sada urađeno i impelmentaciju zakona i planova koji su usvojeni.Miščević je istakla da su u novom Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU pomereni ciljevi sa 2018. na 2021, pri čemu je uzeto u obzir da pregovarački proces mora biti završen dve godine pre zvaničnog ulaska u EU, za šta je data 2025. kao okvirna godina. Ona je naglasila da plan Beograda nije brzo kretanje ka EU po svaku cenu, već da sve neophodne mere „budu dostupne nama kao građanima Srbije“.

U delu sastanka zatvorenom za javnost predstavnici organizacija civilnog društva imali su prilike da čuju o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana i njegovim izmenama od koordinatora za potpolitike u okviru Poglavlja 24 iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilastva, Ministarstva finansija, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva spoljnih poslova, kao i da postave pitanja.

Teme su bile pravosudna saradnja, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv droga, falsifikovanja evra, carinska saradnja, borba protiv terorizma, vizna politika, migracije, azil, i spoljne granice i Šengen.

Istaknuto je da sada svi mehanizmi za obaveštavanje u saradnji sa Interpolom funkcionišu i da je u planu razmatranje uloge oficira za vezu Europola u Srbiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo je projekat za izgradnju nove zgrade, što će omogućiti zapošljavanje potrebnog broja ljudi. U oblasti borbe protiv droga unapređeni su kapaciteti i prevencija i projekti se prvi put rade u skladu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Usvojen je Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, a usvojena je i Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma, dok su predlozi nacrta zakonskih tekstova u fazi izrade, objašnjeno je tokom drugog dela sastanka.

Istraživač BCBP Saša Đorđević postavio je niz pitanja u vezi sa integritetom i borbom protiv korupcije, kontrolom oružja i borbom protiv droga. Đorđević je istakao da nije jasno koje su suštinske promene nastale kao rezultat realizovanih aktivnosti u oblasti smanjenja korupcije u graničnoj policiji i ukazao je na problematično i nejasno upravljanje konfiskovanom imovinom stečenom izvršenjem krivičnih dela. Na pitanje zašto Akcioni plan ne obuhvata regionalnu dimenziju kontrole oružja, s obzirom da su zamenici ministara spoljnih i unutrašnjih poslova zemalja u regionu potpisali zajedničku izjavu, odgovoreno je da se čeka da prvo sve neophodne deklaracije budu potvrđene početkom jula na Londonskom samitu. Đorđević je pitao i da li su procedure u vezi sa upravljanjem zaplenjenim drogama poboljšane i kakva je njihova primena u praksi. Rečeno je da je to u planu krajem ove godine, nakon završetka projekta koji ima za cilj obezbeđivanje lokacija za uzorkovanje, skladištenje i uništenje kontrolisanih supstanci.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

Preuzeto sa sajta Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Add Comment