Aktuelno    Izveštaj o napretku ne pokazuje poboljšanje ukupnog nivoa pripremljenosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji
saopstenje

Izveštaj o napretku ne pokazuje poboljšanje ukupnog nivoa pripremljenosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji

Nastavljajući praksu iz prethodnih godina, ambasador EU u Srbiji Emanuel Žiofre danas je uručio Godišnji izveštaj za Srbiju članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i predstavio glavne zaključke iz ovog dokumenta u kome je Nacionalni konvent ponovo posebno istaknut kao značajan akter u procesu evropskih integracija Srbije. Koordinatorka Nacionalnog konventa Bojana Selaković ovom prilikom Ambasadoru je uručila Godišnju knjigu preporuka Nacionalnog konventa, a prisutni koordinatori radnih grupa izneli su svoje viđenje ocena Evropske komisije o napretku u različitim poglavljima. Oni su saglasni u opštoj oceni da ovogodišnji izveštaj ne konstatuje ukupan značajniji napredak Srbije u odnosu na prethodne godine. Istaknuto je i da se preporuke Nacionalnog konventa i Evropske komisije u najvećem broju oblasti ponavljaju iz godine iz godinu, te da i ta činjenica reflektuje spremnost države da iskreno pristupi ispunjavanju obaveza u okviru pregovaračkog procesa.

Iako je, za razliku od prethodnog izveštaja, ove godine u najvećem broju poglavlja konstatovan napredak u poslednjih godinu dana, koji je se posebno ističe od strane najviših predstavnika vlasti, ukupan nivo pripremljenosti Srbije povećan je samo za Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika. Sva poglavlja koja su dobila pozitivnije ocene za određene segmente u odnosu na prošlogodišnji izveštaj i dalje sadrže značajan broj neispunjenih obaveza, koje se ponavljaju duži niz godina, posebno u oblastima fundamentalnih principa, kao i Poglavlja 23 i 24. Zbog toga se, i u njima, ukupan nivo pripremljenosti  Srbije ističe kao ograničen.

U oblasti borbe protiv korupcije, iako su pozitivno ocenjeni primena GRECO preporuka koje je trebalo ispuniti još 2016., povećanje broja osuda u predmetima koje vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal i izrada predloga antikorupcijske strategije, istovremeno se i dalje ističu ozbiljni nedostaci poput nezakonitog v.d. stanja u javnoj upravi i javnim preduzećima, odsustva saradnje Vlade sa Savetom za borbu protiv korupcije, odsustva mehanizma za izvršenje odluka Poverenika za informacije i nepostupanje po preporukama ODIHR u vezi sa finansiranjem izborne kampanje.

U oblasti slobode medija, Izveštaj pohvaljuje  nove zakonodavne mere koje su predviđene za jačanje uloge REM-a, ali takođe napominje da zakonodavni proces nije završen potpuno u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i evropskim standardima i da je ponovo otvorio debatu o državnom vlasništvu medija što je u suprotnosti sa Medijskom strategijom. Lista negativnih ocena u ovoj oblasti značajno je duža od pozitivnih i uključuje pominjanje slučajeva pretnji, zastrašivanja, govora mržnje i nasilja nad novinarima, kao i porast strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP), posebno pokrenutih od strane članova nacionalnih i lokalnih vlasti, „što može izazvati zastrašujući efekat uključujući i cenzuru.“ Izveštaj takođe ističe da izjave visokih zvaničnika o svakodnevnom i istraživačkom radu novinara stvaraju „izazovno okruženje za ostvarivanje slobode izražavanja“.

U oblasti unutrašnjih poslova, Evropska komisija ponovila je preporuku Vladi Srbije da je neophodno da, nakon što je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima dva puta povučen iz procedure, adresira probleme koji se tiču nedovoljne operativne autonomije policije i da unapredi saradnju tužilaštva i policije u sledećoj verziji Nacrta.

U oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena učinjen je određeni napredak, ali postoje zabrinutosti zbog dugogodišnjeg neispunjavanja ključnih preporuka, poput Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini. Takođe, izveštaj izražava zabrinutost u vezi s novim sporazumom o trgovini s Kinom, posebno u kontekstu primene zakona o životnoj sredini kod kineskih investicija.

Takođe, izveštaj u okviru dela koji se odnosi na Poglavlje 22 koje još uvek nije otvoreno, a tiče se kohezione i regionalne politike i korišćenja strukturnih fondova, ističe da Srbija još uvek nije donela Razvojni plan, a ostaje i obaveza unapređenja transparentnosti investicionog planiranja.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji podseća da u prošlogodišnjem izveštaju Srbija nije ostvarila „dobar napredak“ ni u jednom od poglavlja i izražava dodatnu zabrinutost s obzirom da je ove godine zabeležen „dobar napredak“ samo u jednom od 33 poglavlja, tačnije u Poglavlju 18 – Statistika.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji smatra da bi ovogodišnji izveštaj o napretku trebalo da bude poziv budućoj Vladi da mnogo ozbiljnije i objektivnije sagleda nalaze i preporuke iz Izveštaja Evropske komisije nego što su to činile prethodne Vlade. Za takvu vrstu dijaloga, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i dalje ostaje iskren i posvećen partner.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma civilnog društva, koja okuplja više od 850 organizacija civilnog društva, i zastupa interese građana u svim fazama procesa evropskih integracija.

Sorry, the comment form is closed at this time.