Uncategorized @sr    Izveštaj sa konstitutivne sednice Radne grupe za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

Izveštaj sa konstitutivne sednice Radne grupe za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

14. avgust 2014. godine

Osnivačka sednica Radne grupe NKEU koja se bavi poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava održana je 4. avgusta 2014. godine u Zelenom salonu u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije. .

Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM je na samom početku istakao kako je učešće u radu Nacionalnog konventa izuzetno važno i da nam pruža priliku da učestvujemo u procesima koji će trajati određeni niz godina, ali i mogućnost da kao organizacije civilnog društva popravimo stanje u oblasti pravosuđa i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Ovo je izuzetno velika prilika da se organizacije civilnog društva uključe u proces, da kažu šta zameraju kao i da utiču na kreiranje politika Vlade Republike Srbije

Sastanak RG Pravosuđe i osnovna prava

Sastanak RG Pravosuđe i osnovna prava

. On je naglasio da poglavlje 23 predstavlja poglavlje koje će među prvima biti otvoreno, najverovatnije sledeće godine, i da će ono izazvati mnogo polemike. Na kraju svog izlaganja prisutne je podsetio da kao Radna grupa imaju startnu poziciju, odnosno presek stanja koji je uradila Evropska unija, a gde su svi dali doprinos, ne samo Vlada već i civilni sektor, kao i da sada možemo da krenemo dalje ka ispunjavaju svih uslova.

Nakon izlaganja Antonijevića prisutnima se obratila Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Ona se složila sa Antonijevićem da sada prvog puta imamo priliku da se upoznamo sa onim što su ocene Evropske komisije u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava, odnosno poglavljima o kojima se najviše govori. Ona je navela da izveštaji EK o skriningu u poglavljima 23 i 24 nisu nikakvo iznenađenje s obzirom da su nastali na osnovu informacija o stanju u ovim oblastima koje je dostavila srpska administracija. Dakle, oni jesu prikaz trenutnog stanja tj. stanja koje je postojalo u momentu kada su napravljeni nacrti ovih izveštaja sa skrininga, zaključno sa aprilom. ‘’Neke od novina koje su se dogodile u međuvremenu videćemo u Godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije koji će biti objavljen 8. oktobra 2014. godine.’’ Kako su izveštaji rađeni na osnovnu podataka koje smo svi davali kako državna administracija, lokalna samouprava i civilno društvo, tako i nevladine organizacije kao takve ono zaista predstavlja presek našeg stanja i čini se da pokazuje ono što nam je na početku procesa bilo teško da shvatimo, a to je koliko će nam takav Izveštaj pomoći da napravimo trenutnu konsolidaciju kako bismo znali šta su nam dalji koraci. Prema njenim rečima, sledeći korak jeste izrada akcionih planova, kada će srpska strana najaviti kako će ispraviti manjkavosti koje postoje u ovom momentu i oni će u prvoj verziji biti predstavljeni Briselu u septembru. Akcioni planovi će, kako je objasnila, dati odgovore na pitanja kako će se preporuke koje nam je dala EU sprovesti, kakav će uticaj te mere imati na pravo, praksu i naše živote, kao i koliko će Srbiju koštati i ko će za to biti odgovoran. Njihova izrada neće biti jednostavna, ona će biće veliki izazov za sve nas s obzirom da treba da pronađemo najbolje rešenje koje je izvodljivo, moguće i koje se može opravdati, a koje će doprineti suštinskom cilju odnosno vladavina prava u Srbiji kao takvoj. Takođe, kako bi se uključio što veći broj zainteresovanih strana, pre svega nevladinih organizacija, rekla je da će u narednih nekoliko dana srpski prevod Izveštaja o skriningu u poglavlju 23 biti uskoro gotov i objavljen na veb-sajtu resornog ministarstva. Zaključila je da stvari nisu kao što su bile na početku godine, da smo krenuli dalje i da će se sa tim nastaviti kako bismo u potpunosti ispunili uslove.

U nastavku je Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, pozdravila skup i iskoristila priliku da naglasi da je ovo vrlo zahtevno poglavlje koje se nikada ne zatvara i koje će do samog kraja pregovora ostati otvoreno. Naglasila je da možemo napredovati u svim drugim oblastima ali ako u ovoj nema odgovarajućeg pomaka moguće je zatvaranje i samih pregovora.

Add Comment