Uncategorized @sr    Izveštaj sa prvog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije

Izveštaj sa prvog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije

05.03.2014

Odbor za stabilizaciju i priduživanje održao je prvi sastanak nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Evropske unije i Srbije 1. septembra 2013. godine. Predstavnici Republike Srbije i Evropske komisije razmatrali su sprovođenje Kopenhaških kriterijuma za pridruživanje EU i sprovođenje SSP. U konstruktivnim raspravama razmatrane su ključne reforme koje se sprovode pre svega za dobrobit građana Srbije.Prvim sastankom su kopredsedavali Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (KEI) i Žan-Erik Pake, direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje.Odbor je analizirao napredak Srbije u sprovođenju političkih kriterijuma. Naglašena je važnost konsultacija sa zainteresovanim stranama u postupku donošenja zakona, kao i ulogu Narodne skupštine u nadzoru nad izvršnom vlašću. Podvučena je uloga nezavisnih regulatornih i kontrolnih tela i važnost delotvornog reagovanja na njihove zaključke. Pozdravljeno je usvajanje strategije reforme državne uprave i raspravljalo se o reformi lokalne samouprave u Srbiji. Takođe je naglašen značaj jačanja inkluzivne regionalne saradnje.

Odbor je podstakao Srbiju da ubrza reforme u oblasti vladavine prava i pravosuđa. Podvučena je potreba efektnog i pravovremenog sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava kroz adekvatnu raspodelu sredstava, redovno praćenje i efikasne koordinacione mehanizme. Odbor je pozdravio usvajanje strategije reforme pravosuđa i akcionog plana za njeno sprovođenje i istakao da predstoje napori na unapređenju nezavisnosti, funkcionisanja i efikasnosti sudstva. Pozitivan korak predstavlja usvajanje strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg akcionog plana. Treba ojačati proaktivan pristup u istragama slučajeva korupcije. Postizanje dobrih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i dalje je prioritet. Pozdravljeno je usvajanje sveobuhvatne strategije za borbu protiv diskriminacije i naglašena važnost zaštite prava manjina, uključujući Rome i LGBT populaciju. Tim povodom Odbor je ohrabrio Srbiju da završi i usvoji odgovarajući akcioni plan. Konstatovano je da su napori koje Srbija čini na polju ekonomske i socijalne inkluzije Roma važan element rešenja problema neosnovanih zahteva za azil u EU i državama Šengena.

Odbor je takođe analizirao ekonomske kriterijume. Konstatovano je relativno poboljšanje srpske ekonomije u 2013. godini. Podvučena je potreba da se ulažu dalji napori ka postizanju fiskalne konsolidacije kako bi se odgovorilo na rastući javni deficit i dug. Treba ubrzati strukturne ekonomske reforme, posebno u oblasti poslovnog okruženja, kako bi se stimulisao razvoj i konkurentnost. Proces restrukturiranja javnih preduzeća treba, zajedno s drugim reformama, posle izbora nastaviti bez odlaganja, kako bi se smanjilo prisustvo države u privredi. Evropska komisija će pomoći Srbiji u unapređenju ekonomskog upravljanja.

Što se tiče sprovođenja SSP, Odbor je primetio da se na zadavoljavajući način sprovodi SSP, kao i prethodni Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima. Generalno, liberalizacija trgovine koju su omogućila ova dva ugovora doprinela je velikom porastu srpskog izvoza u EU: preko 60% u periodu od 2010. do 2013. godine.

Odbor je razmotrio stanje u raznim oblastima koje reguliše SSP i primetio napredak u oblasti trgovine, industrije, carine i oporezivanja, poljoprivrede, unutrašnjeg tržišta i konkurencije, inovacija, informacionog društva i socijalne politike, transporta, životne sredine i energije. Istaknute su oblasti u kojima treba pojačati napore, kao što je oblast unapređenja kontrole državne pomoći.Odbor je, na kraju, razmotrio opsežnu finansijsku pomoć Evropske unije Srbiji. EU će nastaviti da podržava Srbiju u procesu pristupanja, i finansijski. Blizu 1,5 milijardi evra odobreno je za podršku pristupanju Srbije od 2007. godine. Od 2000. godine, EU, zajedno sa svojim državama članicama, ubedljivo je najveći donator sa 75% ukupne bespovratne pomoći koje je Srbija primila.Obe strane su se složile da će Odbor za stabilizaciju i priduživanje nastaviti da igra važnu ulogu u obezbeđivanju kontinuiteta procesa stabilizacije i pridruživanja kao i pravilno sprovođenje obaveza predviđenih SSP-om, kao važan forum za ocenjivanje napretka u procesu pristupanja uopšte.

Zajedničko saopštenje Evropske komisije i Vlade Republike Srbije

Izvor: seio.gov.rs i europa.rs

Add Comment