Uncategorized @sr    Izveštaj sa sednice Radne grupe NKEU za poglavlja 25 i 26

Izveštaj sa sednice Radne grupe NKEU za poglavlja 25 i 26

14. decembar 2016. godine

Radna grupa NKEU za poglavlja 25 i 26 sastala se 14. decembra 2015. godine. Cilj sednice bilo je upoznavanje članova RG sa stavovima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) o nacrtu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016. do 2020. godine, a zatim predstave komentari i preporuke organizacija civilnog društva i državnog instituta.

U ime MPNTR najpre su obratila državna sekretarka zadužena za nauku, g-đa Vera Dondur koja je predstavila strateške ciljeve nacrta, ali i ograničenja nacrta, budući da je nacrt rađen u relativno kratkom roku. Ona je naglasila da je potrebno imati što veći broj što kvalitetnijih naučnih rezultata koji će povećati međunarodnu vidljivost sprske nauke. Pomoćnik ministra g-din Viktor Nedović je predstavio aktivnosti MPNTR u oblasti nauke, a posebno je istakao javne debate koje su vođene pre usvajanja nacrta Strategije. U okviru prvog bloka sednice, obratio se i Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke, koji je predstavio aktivnosti Centra i naglasio da je za promociju nauke važan decentralizovan pristup, te će više regionalih centara biti otvoreno.

Zatim su predstavnici instituta i dve nevladine organizacije – Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, odnosno Građanskih inicijativa i Kluba 500, predstavili svoje preporuke i komentare vezane za unapređenje nacrta Startegije. Ivana Stevanović i Milica Kolaković Bojović, ispred Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, iznele su primedbe vezane sa sadržinu nacrta Strategije, kao i metodološke „nedostatke“. Primedbe vezane za sadržinu su se uglavnom odnosile na činjenicu da, prema rečima Ivane Stevanović, strategija posmatra nauku kao činioca privrednog razvoja, dok se zamenaruje uloga nauke u društvu i u unapređenju institucionalih i ljudskih kapaciteta, posebno u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Milica Kolaković Bojović je iznela metodološke zamerke na nacrt Strategije, ističići posebno nedoslednost strateškog planiranja, koji podrazumeva pažljivo planiranje koraka koji će se preduzimati. Irena Fiket, ispred organizacije Klub 500, istakla je važnost usvajanja programa za prihvatanje naučnika koji su studirali u inostranstvu, odnosno program povratka kvalifikovanih stručnjaka. Ivana Selaković, predstavnica Građanskih inicijativa, naglasila je da nacrt ne predviđa da zajednička istraživanja akademskog, civilnog i javnog sektora treba da doprinesu kvalitetnijim javnim politikama, strategijama i zakonima, boljoj praksi rada na terenu i boljim teorijskim istraživanjima koje bi mogli da koriste jednako i Vlada i civilno društvo.

Predstavnici MPNTR su uvažili komentare i sugestije koje su izneli članovi Radne grupe, složili se sa time da je potrebno još raditi na nacrtu Strategije i da je sastanak bio odlična prilika da se razmene različita viđenja i mišljenja o tome u kom pravcu nauka treba da se kreće. Nakon sednice, sve preporuke su poslate predstavnicima MPNTR.

Add Comment