Uncategorized @sr    Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola

Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola

28. jul 2014. godine

Nakon eksplanatornog skrininga održanog 17. oktobra i bilateralnog skrininga održanog 26. novembra 2013. godine, Evropska komisija sačinila je izveštaj sa skininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola.

Sledeći korak jeste da Vlada Republike Srbije pripremi akcioni plan sa konkretnim merama kako bi se domaći propisi u vezi sa kontrolom javnih finansija doveli u sklad sa evropskim standardima.

Izveštaj na engleskom jeziku možete pročitati ovde.

Add Comment