Uncategorized @sr    Javni poziv za učešće u konsultacijama

Javni poziv za učešće u konsultacijama

15. septembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu izrade Nacionalne strategije i Akcionog Plana za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014-2018. godine.U deset gradova širom Republike Srbije, tokom oktobra meseca, biće organizovano deset konsultativnih sastanaka na kojima će predstavnici organizacija civilnog društva dati svoje komentare i sugestije na prvi radni tekst Strategije, kao i predloge u vezi sa aktivnostima i merama.

Paralelno sa konsultacijama na internet sajtu posvećenom Strategiji, zainteresovani mogu da pošalju svoje komentare, sugestije i predloge na radni tekst Strategije putem onlajn obrasca.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije moli sve zainteresovane da pre slanja komentara na radni nacrt Strategije pažljivo pročitaju Uputstvo za ostavljanje komentara na nacrt Nacionalne strategije, a sve u cilju što kvalitetnije diskusije o ovom važnom strateškom dokumentu.

Proces izrade Strategije podržan je u okviru EU IPA projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“, dok će planirani sastanci, kao deo velikog participativnog procesa na lokalu, biti realizovani u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.

Detaljno obaveštenje o prijavljivanju za učešće na sastancima nalazi se u Javnom pozivu za učešće u konsultacijama.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Add Comment