Aktuelno    Javno saslušanje EESC o odnosu procesa proširenja EU i kohezione politike
saopstenje

Javno saslušanje EESC o odnosu procesa proširenja EU i kohezione politike

Koordinatorka NKEU Bojana Selaković i koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 22, Dragana Đurica, govorile su na javnom saslušanju Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) o odnosu procesa proširenja EU i kohezione politike. 

“Mi u srpskom civilnom društvu smatramo da su koheziona politika i pristup njenim mehanizmima najveća konkretna korist koju su građani zemalja koje su kasnije pristupile EU najbrže osetile. Iz perspektive Srbije, ovo je posebno važno zbog njene snažne centralističke strukture i izraženih društvenih i regionalnih nejednakosti”, objasnila je Selaković.

“Dosadašnji pristup fondovima u procesu proširenja u Zapadnom Balkanu nije doveo do povećanja vidljivosti ovih problema. Naprotiv, omogućio je centralističku raspodelu novca, što je, zbog izraženih slabosti i izazova u fundamentalnim oblastima, dovelo do toga da se finansijska podrška EU koristi za promociju vladajuće partije”, rekla je Selaković i dodala da zbog strukturalnih problema u izbornim uslovima, u Srbiji ne postoje jasna i čvrsta pravila o sukobu interesa i uključivanju funkcionera u kampanje, a učešće ministara i drugih državnih funkcionera u predizbornim kampanjama je omogućeno uz često korišćenje podrške EU za sopstvenu promociju.

“Zabrinuti smo da će novac iz plana rasta biti iskorišćen za investicije koje Srbija planira da sprovede u okviru manifestacije EXPO 2027, za koju vlasti pripremaju lex specialis koji omogućava izbor dobavljača bez pridržavanja antikorupcijskih pravila i pravila javnih nabavko. Zato insistiramo na snažnijem uključivanju civilnog društva u proces implementacije ovog važnog instrumenta, kako na nacionalnom, tako i na nivou EU, jer uključuje značajna sredstva poreskih obveznika EU”, naglasila je Selaković.

Selaković je naglasila zabrinutost zbog nezadovoljavajuće situacije u oblasti strukturalne spremnosti za pristup kohezionim fondovima, s obzirom da Srbija još uvek nije otvroila Poglavlje 22. 

“Važno je da EU pošalje snažnu poruku zemljama kandidatima da se oblast kohezione politike ne može ojačati bez suštinskih reformi u fundamentalnim oblastima. Mi kao civilno društvo preuzećemo snažniju ulogu u saopštavanju šire javnosti šta bi Srbija kao zemlja kandidat na ovaj način mogla da propusti”, rekla je Selaković.

EESC je prva EU institucija koja je dala mogućnost ravnopravnog učešća civilnom društvu iz zemalja kandidata u njihovom radu.