Uncategorized @sr    Komesar za susedstvo Johanes Han nadležan i za politiku proširenja

Komesar za susedstvo Johanes Han nadležan i za politiku proširenja

8. septembar 2014. godine

Evropska komisija je 8. septembra saopštila da su usvojeni predlozi za nove komesare, koji će biti objavljeni najranije 10. septembra. Evropski diplomatski izvori su potvrdili da će komesar za susedstvo EU, Austrijanac Johanes Han u svom resoru imati politiku partnerstva s istočnim zemljama, kao i proširenja. Kao obrazloženje za to da nije potreban poseban resor za proširenje izvori u Briselu navode da je proširenje sada pre svega tehničko, a ne političko pitanje.

Posebnog komesara EU za politiku prijema u članstvo novih zemalja neće biti, kažu izvori EU u Briselu, ističući da je Han veoma upućen i iskusan kad su u pitanju i odnosi EU s balkanskim zemljama.

Kao obrazloženje za to da nije potreban poseban resor za proširenje navodi se da je proširenje sad prevashodno tehničko, a ne i političko pitanje, jer su sve zemlje u postupku evropske integracije ili već krenule u pregovore o članstvu ili na putu ka EU napreduju kroz uhodani proces stabilizacije i pridruživanja.

Novinari zasad nisu mogli od predstavnika Evropske komisije da dobiju odgovor na pitanje da li se ukidanjem komesara za proširenje šalje zbunjujuća politička poruku vladama i građanima zemalja na mukotrpnom i još bez sumnje dugom putu približavanja EU.

Utoliko pre što je i novi predsednik Komisije Žan-Klod Junker u dva navrata stavio do znanja da u petogodišnjem mandatu njegove Komisije neće biti prijema novih zemalja u članstvo Unije.

Zvaničnici u EU ipak kažu da je to i odraz realnog razvoja, jer je jasno da za pet godina i Srbija i Crna Gora, koje pregovaraju o članstvu, tehnički ne mogu okončati te pregovore i doći do zaključenja sporazuma o članstvu s Unijom.

Ako bi neka zemlja ipak uspela da dovrši te pregovore, to što postoji ili ne poseban komesar za proširenje ne može ni usporiti, ni ubrzati postupak koji vodi u članstvo, jer je reč o krajnje složenom i temeljnom ispunjavanju uslova i demokratskim ekonomskim i političkim promenama u skladu s pravnom tekovinom EU koji dotad moraju da se sprovedu.

Izvor: EurActiv

Add Comment