Uncategorized @sr    Konvent će biti konsultovan oko teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24

Konvent će biti konsultovan oko teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24

14. mart 2016. godine

Nacrt Pregovaračke pozicije za poglavlje 24 i finalna verzija Akcionog plana za to poglavlje bile su glavne teme konsultativnog sastanka Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti koji je BCBP organizovao 11. marta 2016. godine u Domu Narodne skupštine.

„Podzakonski akti u vezi sa sprovođenjem Zakona o policiji, izmena Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku, novi sistem azila, Nacrt strategije o borbi protiv terorizma, kao i borbe protiv trgovine ljudima izdvojili su se kao kratkoročni prioriteti za naredni period. Nužno je da se civilno društvu uključi u sve ove procese. Želimo da budemo konsultovani i da doprinesemo komentarima i smernicama“, istakla je tokom dela sastanka otvorenog za javnost direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić, koordinatorka Radne grupe.

Tokom 2015. godine civilno društvo bilo je uključeno u izradu Akcionog plana za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o EU. „Na osnovu predloženih aktivnosti i procene država članica o tempu i planu njihovog sprovođenja sada se finalizira Pregovaračka pozicija, prema kojoj će biti formirana prelazna merila“, istakla je na sastanku Tanja Mišćević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

„Otvaranje poglavlja 5, 23 i 24 potpuno je realno u prvoj polovini ove godine. Nakon skrininga i Izveštaja sa skrininga traženo je da Srbija napravi akcione planove kako bi se otvorilo poglavlje 24. Akcioni planovi nisu samo spisak lepih želja već obuhvataju opsežne mere, rokove, sredstva, nadležne institucije. Potrebno je konsultovati civilno društvo za sve ove segmente kako bi pregovori tekli po planu“, rekla je Mišćević.

U Nacrtu pregovaračke pozicije za poglavlje 24 stoji da će Srbija biti spremna da u potpunosti preuzme na sebe pravne tekovine EU i da ne zahteva specifična prilagođavanja. Kao rok za potpuno usklađivanje navedena je 2018. godina, iako se kao rok za završetak pojedinih aktivnosti iz Akcionog plana navodi 2020. godina. Procena je da će za uspešno sprovođenje aktivnosti u ovom periodu iz budžeta Srbije biti potrebno da se obezbedi nešto više od 27 miliona evra, ne računajući sredstva iz međunarodne razvojne pomoći na koju se određeni broj aktivnosti oslanja.

„Izrada Akcionog plana i Pregovaračke pozicije je završetak prve faze, a ono što nam predstoji jeste otvaranje poglavlja i međuvladina konferencija. Prvi put osećamo potrebu da podelimo rezultate sa predstavnicima civilnog sektora, što je veliki napredak“, ocenio je Aleksandar Nikolić, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i predsednik Pregovaračke grupe za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

Nakon što tekst Pregovaračke pozicije bude poslat na razmatranje nadležnim Skupštinskim odborima, uslediće i konsultacije sa organizacijama građanskog društva okupljenih oko NKEU, nakon čega se očekuje usvajanje Pregovaračke pozicije od strane Vlade.

Na međuvladinoj konferenciji u junu, u skladu sa Pregovaračkim okvirom EU za Srbiju, biće predstavljena zajednička Pregovaračka pozicija Srbije i EU za poglavlje 24, kada se očekuje i formalno otvaranje pregovora o ovom poglavlju, istaknuto je tokom sastanka.

O procesu izrade i sadržine Pregovaračke pozicije za poglavlje 24 sa državnim funkcionerima pored istraživačkog tima BCBP diskutovali su i predstavnici Centra za evropske politike, Autonomnog ženskog centra, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za istraživanje javnih politika i Grupe 484.

Sastanku su prisustvovali brojni predstavnici državnih institucija i organizacija civilnog društva koje su članice Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru NKEU, kao i akreditovani mediji.

Add Comment