Uncategorized @sr    Konvent kao inspiracija u BiH za uključivanje organizacija civilnog društva u proces evrointegracija

Konvent kao inspiracija u BiH za uključivanje organizacija civilnog društva u proces evrointegracija

Konferencija pod nazivom „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“ održana je 25. januara 2017. godine u Sarajevu uz podršku TACSO i Delegacije EU u BiH.Uz predstavnike Delegacije EU u BiH, DG NEAR-a, predstavnika Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i nekoliko predstavnika OCD iz Srbije, konferenciji je prisustvovala i koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović. Dragojlović je prenela velika i pozitivna iskustva NKEU i istakla da svi akteri u društvu treba da doprinosu procesu pregovora i da vlada treba da iskoristi ogromne resurse civilnog društva.Cilj konferencije je bio da se doprinese dijalogu OCD-a i predstavnika vlasti koji su uključeni u proces pristupanja Evropskoj uniji, a putem predstavljanja iskustva organizacija civilnog društva iz Republike Srbije

Add Comment