Uncategorized @sr    Konvent pozdravlja otvaranje sedišta Transportne zajednice u Beogradu

Konvent pozdravlja otvaranje sedišta Transportne zajednice u Beogradu

Beograd, 13. septembar, 2019. godine – Grupa za transport Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji pozdravlja otvaranje sedišta Transportne zajednice za Jugoistočnu Evropu u Beogradu.Smatramo da je to izuzetna prilika da se pospeši ekološki, socijalno, ekonomski i tehnološki održivo povezivanje država i državnih regiona u Jugoistočnoj Evropi.Agenda povezivanja treba da doprinese modernizaciji saobraćajne infrastrukture i saobraćajnog sektora svih država u regionu na taj način da ne zapostavi nasušnu potrebu za saobraćajnim povezivanjem svih, a pogotovo najudaljenijih lokalnih zajednica. Istovremeno, agenda treba da uzme u obzir potrebu za zaštitom životne sredine, klime, radnih prava i rodne ravnopravnosti pružalaca saobraćajnih usluga i njihovih korisnika.Smatramo da bez snažnog fokusa na smanjenje ekološkog otiska te podršku dostupnosti saobraćajnih usluga, neće biti moguće postići održivu mobilnost na regionalnom, nacionalnom i lokalnim nivoima.Blisko partnerstvo sa EU doprinosi tom cilju i radujemo se demokratskom i otvorenom dijalogu sa donosiocima odluka o saobraćajnoj politici u regionu.

Add Comment