Uncategorized @sr    Konvent uputio pismo Ministarstvu pravde za produženje javne rasprave o novom Akcionom planu za Poglavlje 23

Konvent uputio pismo Ministarstvu pravde za produženje javne rasprave o novom Akcionom planu za Poglavlje 23

1. februar 2019. godinePovodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija uputile su otvoreno pismo Ministarstvu pravde Republike Srbije u kome apeluju na Ministarstvo da produži trajanje javne rasprave o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare.Ministarstvo se poziva da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i dostavi jedinstven dokument koji sadrži pregledan predlog izmena.Predstavnici Konventa takođe predlažu i održavanje posebne sednice RG NKEU za Poglavlje 23 sa Pregovaračkim timom i predstavnicima Ministarstva pravde na ovu temu, pre nego se dostave jasni pisani komentari na AP, kako bi se uvideli razlozi za izmenu i/ili brisanje pojedinih aktivnosti.Tekst pisma pročitajte u celosti ovde.

Add Comment