Poglavlje 16    Korak bliže otvaranju klastera 3 – konkurentnost i inkluzivan rast

Korak bliže otvaranju klastera 3 – konkurentnost i inkluzivan rast

Na inicijativu Odbora za evropske integracije održan je sastanak na kome su predstavnici  Ministarstva finansija i Ministarstva za evropske integracije, narodnim poslanicima i predstavnicima Nacionalnog konventa predstavlili sažetak pregovaračke pozicije Republike Srbije za poglavlje 16 – Oporezivanje.

Ovo važno ekonomsko poglavlje nije još uvek otvoreno, s obzirom na to da je kao kriterijum za otvaranje postavljen uslov za ujednačavanje visine akciznog opterećenja na jaka alkoholna pića.

Vlada RS je sredinom maja donela izmene Zakona o akcizama, a Narodna skupština 27. maja usvojila predlog izmena, kojim je propisano da se akciza obračunava prema procentu alkohola koji je sadržan u konkretnom alkoholnom piću, a ne prema vrsti pića (rakije od voća i rakije od žitarica), što je do sada bio slučaj.

Na taj način biće eliminisana fiskalna diskriminacija koja gotovo dve decenije postoji između domaćih proizvođača i uvoznika jakih alkoholnih pića. Što je još važnije, ova izmena će omogućiti otvaranje klastera 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast, kome pripada i ovo pregovaračko poglavlje, s obzirom na to da je od ukupno osam poglavlja, pet otvoreno a dva poglavlja su čak privremeno zatvorena. Među neotvorenim poglavljima su poglavlje 16 – Oporezivanje, 10- Informaciono društvo i mediji i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović i koordinatorka radne grupe za poglavlje 16, Jelena Rančić istakle su da je izmenom Zakona o akcizama ispunjena i ključna preporuka data u okviru Knjige preporuka NKEU za 2019, kao i u okviru sižea politika na temu ujednačavanja akciznog opterećenja jakih alkoholnih pića koji je NALED, kao koordinator Radne grupe  za poglavlje 16 pripremio u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) i European Western Balkans.

Predstavnice Nacionalnog konventa su pohvalile napore Ministarstva finansija da u relativno kratkom roku pripremi Nacrt zakona o izmenama zakona o akcizama, organizuje javnu raspravu i konsultacije sa zainteresovanim stranama.

Add Comment