Uncategorized @sr    Kristijana Vestfal u poseti Radnoj grupi 17

Kristijana Vestfal u poseti Radnoj grupi 17

Beograd, 27. jun 2019. godine – Članovi Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se sa gospođom Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, kako bi razmotrili aktivnosti iz . Ivan Sekulović je ispred Fondacije Centar za demokratiju, koordinatora Radne grupe 17, dao uvodna izlaganja i predstavio izveštaj o implementaciji ESRP-a, kao i reviziju ovog dokumenta za period nakon 2020. godine. Sekulović je, takođe, izneo trenutno stanje u oblasti socijalne zaštite. Pričalo se i o Nacrtima Zakona o agencijskom zapošljavanju, Zakona o štrajku i Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, te Zakonu o sezonskim poslovima. Čedanka Andrić iz UGS Nezavisnost pružila je ključne informacije o ovim nacrtima zakona, uz konstataciju da je socijalni dijalog u Srbiji na jakom niskom nivou i da očekuje dalje napade na prava radnika. Aleksandra Đurović iz Beogradske otvorene škole je potom objasnila koje su aktuelnosti po pitanju obrazovanja, najviše se osvrnuvši na Nacionalni okvir kvalifikacija i program praksi. Na sastanku se otvorena i druga pitanja, a predstavljeni su i izazovi sa kojima se civilno društvo svakodnevno suočava. Veliki nedostatak administrativnih kapaciteteta u državnoj upravi, kao i veliki nedostatak poštovanja zakona i ostalih dokumenata zaključak je ovog sastanka.Radna grupa 17 NKEU, za poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, okuplja sindikate, poslodavce i nevladine organizacije.

Add Comment