Uncategorized @sr    Lokalnim putem do evropskih sredstava

Lokalnim putem do evropskih sredstava

20. maj 2016. godine

Saradnja lokalne samouprave i lokalnih organizacija civilnog društva neophodni su kako bi se dobila sredstva iz Evropskog socijalnog fonda (ESF). Ovo je jedan od glavnih zaključaka tribine “Evropski socijalni fond za građane i građanke – zapošljavanje i socijalna inkluzija”, održane u četvrtak, 19. maja 2016. u Sremskoj Mitrovici.

Na tribini koju su, u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), uz podršku Nemačke organizacija za tehničku saradnju (GIZ), organizovali Fondacija Centar za demokratiju i lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji, govorili su član Pregovaračkog tima Vlade Srbije Zoran Stojiljković, Aleksandra Miletić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ivan Sekulović iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Bojana Jevtović iz Beogradske otvorene škole.

Rad sa predstavnicima lokalnih zajednica značajan je zbog osnaživanja malih i srednjih preduzetnika da zapošljavaju, smatra Zoran Stojiljković i naglašava: „Socijalnu politiku možete voditi samo ako imate dugoročni rast i razvoj i ako istovremeno imate odgovarajuće prioritete. Država i državne politike, pogotovo ekonomska i finansijske, ne mogu da idu drumom, a da onda socijalna politika treba da se nađe negde u šumi.“

Ivan Sekulović tvrdi da je suština ESF-a rešavanje lokalnih problema, kaže da je to mesto gde se projekti sprovode, da je nova generacija evropskih fondova formirana tako da bude što bliža lokalnom nivou i da se oslanja na mišljenja predstavnika civilnog društva na lokalu.

Kako bi se došlo do sredstava ESF-a neophodno je dobro poznavanje pretpristupnih fondova, izričita je Aleksandra Miletić i dodaje: „Kada bi strateški okvir bio sređeniji, kada bismo imali bolje informacije o tome koji su prioriteti, u kom pravcu se ide, programiranje pomoći išlo bi mnogo lakše, ne samo za ljude koji rade u institucijama, već i za korisnike sredstava.“

Delovanje ESF-a temelji se na ulaganju u ljudske resurse – radnike, mlade i one koji su u potrazi za poslom.

NKEU želi širom Srbije da razgovara o značaju evropskih integracija za lokalne zajednice i konkretnim koristima za građane od Evropske unije, a razgovor u Sremskoj Mitrovici bio je prvi u nizu. Naredna tribina pod nazivom “Gde je mesto lokalnim zajednicama u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom” biće održana u utorak 24. maja u Raški.

Pogledajte fotografije sa tribine.

Add Comment