Uncategorized @sr    Na putu ka EU važan dijalog sa NVO

Na putu ka EU važan dijalog sa NVO

16. novembar 2016. godine

Dijalog organizacija civilnog društva sa parlamentom i Vladom Srbije je od izuzetnog značaja na putu ka EU, izjavila je danas predsednica skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović navodeći da su nevladine organizacije odličan korektiv.

Na konsultativnom sastanku članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove sa predstavnicima organizacija građanskog društva okupljenih u Radnoj grupi za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o pristupanju EU, Obradović je rekla da poslanici treba da se upoznaju sa radom organizacija civilnog društva, te da je to važno jer svi poslanici nisu dovoljno dobro upoznati sa složenim procesom pregovora o pridruživanju EU.

„Važan je dijalog nevladinih organizacija i parlamenta i vlade, ali u taj dijalog treba da se uključe i svi drugi relevantni faktori u društvu“, smatra Obradović.

Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić rekla je da je današnji sastanak prvi susret radne gupe sa poslanicima iz odbora za odbranu i unutrašnje poslove, te da nevladin sektor nudi pomoć nadležnima u pripremi prvog izveštaja Evropskoj uniji o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost, a koji treba podneti do kraja godine.

„Organizacije civilnog društva prate reforme vezane za poglavlje 24 kada je reč o azilu, migracijama, borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao i policijskoj saradnji“, kaže Stojanović Gajić.

Prema njenim rečima, Radna grupa za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o pristupanju EU je pomogla vladi u pripremi Akcionog plana na osnovu koga su otvoreni pregovori o poglavlju 24.

„U predstojećem periodu ključ je na praćenju reformi i na tome da li će zaista doneti boljitak u bezbednosti i zaštiti prava i pristupa pravdi građana“, navela je Stojanović Gajić i dodala da organizacije civilnog društva i odbor treba da budu saveznici, te da razmotre načine buduće saradnje.

Najveći broj organizacija civilnog društva u radnoj grupi za poglavlje 24, kako je navela, interesuju se za migracije i azil i već su dale svoje predloge na zakon o azilu.

Vladimir Petronijević iz organizacije Grupe 484 rekao je da su organizacije civilnog društva imale priliku da učestvuju u javnoj raspravi o zakonu o azilu, te da se očekuje usvajanje tog zakona do kraja godine.

Petronijević navodi da Srbija treba da ima izbalansiran pristup u odnosu na usvajanje određenih evropskih standarda u ovoj oblasti, odnosno da se ne prihvata više od onoga što mi kao zemllja u ovom trenutku možemo da ispunimo kad je reč o kapacitetima i administraciji.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji imala je 10 sednica od početka svog rada u julu 2014. godine, a okuplja 15 organizacija koje su aktivne u reformama vezanim za politike migracije, azila, borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv terorizma i policijsku saradnju.

Izvor: Tanjug

Add Comment