Saopštenje    Nacionalni konvent i Stalna konferencija gradova i opština potpisali sporazum o saradnji

Nacionalni konvent i Stalna konferencija gradova i opština potpisali sporazum o saradnji

Jedan od stubova rada Nacionalnog konventa je  uspostavljanje dugoročne saradnje sa lokalnim organizacijama civilnog društva, lokalnim medijima i jedinicama lokalne samouprave. Evropske integracije se suštinski dešavaju na lokalu i zato je neophodno da lokalne zajednice budu konstantno uključene i blagovremeno informisane o svim važnim dešavanjima na evropskom putu Srbije.

Stoga nam je čast što smo danas, u okviru Evropskog dana lokalne samouprave, potpisali Sporazum o saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Ovim je naša saradnja, na obostrano zadovoljstvo, institucionalizovana.. SKGO je naš dugogodišnji partner sa kojim delimo evropske vrednosti i veru da je Evropska unija cilj koji ne možemo dostići bez saradnje, udruživanja i suštinskog uključivanja lokalnih zajednica.

U narednom periodu nastavićemo da produbljujemo  saradnju kroz razmenu informacija i zajedničke aktivnosti  u cilju ohrabrivanja i podrške lokalnim zajednicama da aktivno učestvuju u primeni standarda Evropske unije , podizanja svesti među građanima o važnosti evropskih integracija, kao i troškovima i koristima od pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Add Comment