Uncategorized @sr    Nacionalni konvent o EU i Pregovarački tim na zajedničkom putu

Nacionalni konvent o EU i Pregovarački tim na zajedničkom putu

20. april 2016. godine

Pregovarački tim za vođenje pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (EU) i Programski savet NKEU koji okuplja koordinatore svih Radnih grupa održao je juče prvi zajednički sastanak u 2016. godini.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora za pristupanje Srbije EU, Tanja Miščević, prezentovala je predstavnicima organizacija civilnog društva okupljenim u Nacionalnom konventu trenutno stanje u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

„Ocena Evropske komisije o pregovaračkom Poglavlju 32 Finansijska kontrola, koje je otvoreno u decembru prošle godine, jeste pozitivna. Kada je reč o drugom otvorenom poglavlju, Poglavlju 35 Ostala pitanja, početkom jula radiće se presek stanja, što je u skladu sa dobijenom Pregovaračkom pozicijom.“

U pogledu stanja ostalih poglavlja nakon procesa skrininga situacija je takva da su za 11 poglavlja usvojeni izveštaji i nema merila, pa smo pozvani da predamo pregovaračke pozicije, za poglavlje 24 smo ispunili merila za otvaranje, a za šest poglavlja su stigli izveštaji sa merilima i na njima se radi, dodala je Miščević.

Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, rekla je da Konvent završava drugi ciklus rada koji je prošao u proučavanju pristiglih izveštaja sa skrininga, strateškom planiranju aktivnosti Konventa i jačanju kapaciteta za praćenje i ocenu napretka u pregovorima.

„Dalji rad Konventa baziraće se na tri stuba. Prvi je analitički doprinos Pregovaračkom timu. Drugi segment našeg rada je monitoring i evaluacija, a treći informisanje javnosti,“ rekla je Dragojlovićeva.

Ona je dodala da je Konvent u protekle dve godine usmerio većinu aktivnosti ka uspostavljanju efikasnog kanala komunikacije sa Vladom i Narodnom skupštinom RS. Nakon što je to obavljeno i proceduralno potvrđeno, komunikacione aktivnosti Konventa biće naročito usmerene ka građanima, kako bi im se razjasnile sve dobiti od članstva u EU i značaja procesa pristupanja Evropskoj uniji za ukupni napredak društva.

U drugom delu sastanka predstavnici Pregovaračkog tima i predstavnici Konventa izneli su presek stanja u procesu pregovora po pojedinačnim poglavljima, rezultate rada pojedinačnih Radnih grupa u pregovaračkom procesu i najavili buduće aktivnosti, analize i planove rada.

Na sastanku je najavljeno da će se Treća plenarna sednica Konventa biti održana, 27. aprila u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, gde će biti predstavljene preporuke 21 radne grupe NKEU pred predstavnicima: Vlade, Narodne skupštine, Pregovaračkog tima, ambasada, donatorske zajednice, medija i šire javnosti.

Jučerašnji sastanak je ocenjen kao veoma konstruktivan sa obe strane. Potvrđeno je da kvalitet saradnje Nacionalnog konventa i Pregovaračkog tima ostaje na veoma visokom nivou i da će, kako se proces pregovora bude zahuktavao, saradnja vlade, parlamenta i civilnog društva biti od izuzetnog značaja za otvorenost procesa pregovora sa Evropskom unijom i njegove krajnje rezultate.

Add Comment