Aktuelno    Nacionalni konvent o EU na sastanku sa predstavnicima COELA

Nacionalni konvent o EU na sastanku sa predstavnicima COELA

Predstavnici Nacionalnog konventa o EU – NKEU sastali su se sa predstavnicima Radne grupe za proširenje i zemaljama koje pregovaraju o pristupanju EU – COELA na početku njihove zvanične posete Republici Srbiji.

Sastanak je bio posvećen otvorenoj diskusiji o vladavini prava i slobodi medija, spoljnoj politici, životnoj sredini i energetici, napretku u ispunjavanju političkih kriterijuma za pristupanje Srbije EU i sl. Predstavnici NKEU su izrazili zabrinutost da fokus na prioritetima koje EU ima kada je u pitanju spoljna politika, ne ugrozi stalno praćenje napretka u oblastima kao što su vladavina prava, slobode medija, socijalna jednakost. U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, Srbija može da ostvari značajan napredak u takvim oblastima koje su važne za svakodnevni život naših građana.

Države članice EU podsetile su na značaj suštinskog uključivanja civilnog društva u proces pristupanja EU i kreiranje politike uopšte. Države članice su se zahvalile članovima NKEU na njihovom angažovanju i doprinosu procesu evropskih integracija Srbije i naglasile su koliko je značajno da Srbija dalje ubrza i sprovodi reforme u osnivnim oblastima, kao što su vladavina prava i osnovna ljudska prava, nezavisnost i funkcionisanje pravosuđa, sloboda izražavanja uključujući slobodu medija i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Države članice EU su ponovile očekivanja EU da se Srbija uskladi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Države članice EU su takođe istakle stalnu podršku EU i podsetile na obimnu finansijsku pomoć koja se pruža u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć i Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan za podršku reformama Srbije u vezi sa pristupanjem EU i njenom usklađivanju sa standardima EU.