Uncategorized @sr    Nacionalni konvent o EU primer dobre prakse zemljama regiona

Nacionalni konvent o EU primer dobre prakse zemljama regiona

20. februar 2018. godineKoordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) Nataša Dragojlović govorila je juče u Tirani na Završnoj konferenciji Akademije za evropske integracije i pregovore (Concluding Conference Academy of European integration and Negotiations – AIEN), koju je organizovao Evropski pokret Albanije.Nataša Dragojlović predstavljala je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, koji je postao primer dobre prakse kredibilnog uključivanja civilnog društva u proces evropskih integracija. Važnost učešća civilnog društva u ovom procesu prepoznata je i u novoj Strategiji EU na Zapadni Balkan.Konferenciju je otvorio ministar za evropske i spoljne poslove Albanije Ditmir Bušati. Prvi panel bio je posvećen ulozi albanskog parlamenta u procesu evropskih integracija, a drugi jačanju kapaciteta državne administracije i civilnog društva u procesu evropskih integracija, sa fokusom na deljenje iskustava iz regiona. Pored koordinatorske Konventa, u okviru drugog panela govorili su i predstavnici civilnog druđtva iz Albanije, Makedonije i sa Kosova.

Add Comment