Uncategorized @sr    Nacionalni konvent o EU sa Markom Đurićem o Poglavlju 35

Nacionalni konvent o EU sa Markom Đurićem o Poglavlju 35

20. oktobar 2015. godine

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se sa predstavnicima nevladinih organizacija okuplјenih u radnoj grupi za poglavlјe 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Predstavnike petnaestak nevladinih organizacija, formalno angažovanih u Radnoj grupi 21 Nacionalnog konventa o EU, direktor Kancelarije za KiM je u otvorenom razgovoru upoznao sa situacijom u vezi sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i otvaranjem Poglavlјa 35 pristupnih pregovora sa EU.

Đurić je istakao da je Beograd veoma zainteresovan za nastavak dijaloga sa Prištinom, kako na tehničko-ekspertskom, tako i na političkom nivou, ali i da insistira da postignuti dogovori, pre svega oni koji se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština, budu sprovedeni u predviđenom roku.

Sastanku je prisustvovala i šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević, koja je objasnila da poglavlјe 35 ne liči ni na jedno drugo poglavlјe pristupnih pregovora sa EU, i da ono nije i ne može da bude zamena za dijalog koji se uz posredovanje EU vodi između Beograda i Prištine.

Predstavnici nevladinog sektora su ponudili pomoć Vladi Srbije u procesu pregovora sa EU, a jedan od predloga je bio stvaranje kvalitetnije analitičke baze, kao što je to učinjeno u vezi s nekim drugim poglavlјima, koja bi predstavnicima Beograda mogla biti od koristi u tom procesu. Direktor Kancelarije za KiM je članicama Nacionalnog konventa o EU predložio da uskoro bude održan još jedan sastanak u kojem bi bili konkretizovani predlozi za plodotvorno uklјučivanje civilnog sektora u pregovarački proces sa EU kada je reč o poglavlјu 35.

Koordinator Radne grupe 21 Nacionalnog konventa o EU, direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović izrazio je zadovolјstvo zbog činjenice da je civilnom sektoru kroz Nacionalni konvent pružena prilika da se uklјuči u proces pregovora sa EU i izrazio očekivanje da će proces evrointegracije Srbije uskoro biti nastavlјen otvaranjem pregovaračkih poglavlјa.

Izvor: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Add Comment