Aktuelno    Nacionalni konvent o Evropskoj uniji osuđuje kampanju protiv Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
saopstenje

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji osuđuje kampanju protiv Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji osuđuje zlonamernu i organizovanu tabloidnu kampanju kojoj su izloženi Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Igor Bandović i Bojan Elek, direktor i zamenik direktora ove organizacije.

BCBP je jedan od osnivača Nacionalnog konventa, a Bojan Elek koordinator Radne grupe za poglavlje 24. Kroz dugogodišnje aktivnosti koordinacije ovom radnom grupom, BCBP je dao nemerljiv doprinos napretku Srbije u ovom segmentu evropskih integracija, kao i reformi sektora bezbednosti uopšte.

Sistematska zloupotreba tabloida i drugih medija u svrhu rušenja reputacije organizacija civilnog društva postale su svakodnevna pojava u Srbiji. Ovakvim napadima izložene su posebno organizacije koje se bave najosetljivijim društvenim temama u okviru kojih, zbog svog doslednog i utemeljenog stava često izražavaju kritički stav prema politikama i potezima vlasti. Zajednička karakteristika takvih kampanja jeste plasiranje neproverenih i nepotpisanih sadržaja sa ciljem navođenja čitalaca na određene zaključke preko tabloidnih portala, kako bi ih zatim drugi mediji preuzimali i nastavili sa njihovim širenjem. Na ovaj način urušava se kredibilitet organizacija civilnog društva kako bi njihove buduće aktivnosti imale što slabiji uticaj na građane, ali i druge zainteresovane aktere.

Nacionalni konvent pruža punu podršku kolegama iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku da zaštitu svoje reputacije i kredibiliteta organizacije dokažu u odgovarajućem sudskom postupku.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Sorry, the comment form is closed at this time.