Saopštenje    Nacionalni konvent: Podrška Milanu Antonijeviću

Nacionalni konvent: Podrška Milanu Antonijeviću

Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, objavio je danas da se povlači sa te funkcije. Antonijević se pridružio Fondaciji 2018. godine, nakon 20 godina karijere branitelja ljudskih prava, tokom koje je poseban doprinos dao pomirenju u regionu i borbi protiv nekažnjivosti za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Poseban doprinos dao je u osnivanju Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i koordinirao radom njegove RG za poglavlje 23, zalažući se za uspostavljanje vladavine prava i sistema za monitoring napretka Srbije u procesu integracije u EU. Zahvaljujući njemu i drugim vrsnim pravnicima civilno društvo je pružilo doprinos i konstruktivne predloge za promene Ustava Srbije. Kroz brojne inicijative civilnog društva dao je nemerljiv doprinos u zalaganju za nezavisnost sudstva, demokratizaciju Srbije, slobodu medija i slobodu govora.

Tokom svog mandata u Fondaciji za otvoreno društvo, bio je posvećen uspostavljanju demokratskog dijaloga u duboko podeljenom srpskom društvu, kao i u regionu. Tokom 2019. godine, inicirao je međustranački dijalog koji je imao za cilj uspostavljanje komunikacije i otvaranje dijaloga o izbornim uslovima između vlasti i opozicije, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka i organizacijama civilnog društva koje su angažovane na ovim pitanjima. Još jednom je dokazao da je civilno društvo u Srbiji pokretač promena, društveni akter koji ima resurse i kompetencije da doprinese prevazilaženju podela i okretanju Srbije evropskoj perspektivi. Fondacija za otvoreno društvo je tokom njegovog mandata, postala vidljivija, sprovela značajne aktivnosti u oblasti obrazovanja, borbe protiv korupcije, kao i podrške marginalizovanim grupama stanovništva, posebno Romima. Vidljivost brojnih aktivnosti je zahvaljujući njemu dooprinela boljem razumevanju uloge koju Fondacija ima u Srbiji, a koja je ranije bila predmet kontroverznih tumačenja.  U oktobru 2020. godine, Srpski filantropski forum i B92 su Fondaciji dodelili povelju za izuzetan doprinos tokom borbe protiv korona virusa i za razvoj dobročinstva i filantropije, a nakon što je više od 100 miliona dinara usmereno za nabavku medicinske opreme i pomoć najugroženijima.

Nacionalni konvent podržava odluku Milana Antonijevića i sigurni smo da će u budućem radu biti takođe istrajan, inovativan i posvećen vrednostima koje su ga učinile prepoznatljivim borcem za ljudska prava i evropsku budućnost Srbije i regiona.

Add Comment