Uncategorized @sr    Nacionalni konvent važan činilac u ostvarivanju boljeg uvida javnosti u proces pregovora sa EU

Nacionalni konvent važan činilac u ostvarivanju boljeg uvida javnosti u proces pregovora sa EU

28. oktobar 2015. godine

Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se u sredu 28. oktobra sa Predsednikom delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP) dr Vladimirom Orlićem.

28.10.2015. POSP_239x0

Sastanak u Domu Narodne skupštine RS

Dr Vladimir Orlić ocenio je da postoji veoma dobra saradnja između Narodne skupštine i Nacionalnog konventa, istakavši da parlament nastoji da, kada god postoji prostor za to, u svoje aktivnosti uključi organizacije civilnog sektora kako bi se, kroz zajedničku obradu tema, putem debata, javnih slušanja, rasprava, predstavljanja pojedinačnih programa i prezentacija, bavili integracijama u cilju donošenja dobrih zaključaka koji bi društvu pojasnili šta se po tom pitanju tačno radi i kuda vodi.

Koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović predstavila je aktivnosti NKEU na praćenju i pospešivanju pregovora u svih 35 poglavlja, a krajnji cilj svakako najširi društveni konsenzus o pristupanju EU i ključnim reformama na tom putu. Na sastanku su razmenjena mišljenja o integracionim procesima, naročito o poglavljima 10 i 22, a razgovaralo se i o međuparlamentarnoj i regionalnoj saradnji. Sagovornici su se saglasili da je Konvent važan činilac u ostvarivanju boljeg uvida javnosti u proces pregovora sa EU i da saradnja parlamenta i Konventa treba da se intenzivira.

Naglašeno je da postoji dosta prostora da se Narodna skupština i Konvent, zajedničkom energijom, bave procesima koji se tiču integracija, a ujedno i svim temama koje se smatraju važnim u datom trenutku. Dr Orlić je dodao da se parlamentarci trude da važna pitanja unapred predvide, da o njima na odgovarajući način diskutuju, pripreme se, da ih putem javnih slušanja predstave građanima i predložio predstavnicima Konventa da se, u narednom periodu, organizuje zajedničko javno slušanje.

Takođe smatram da bi bilo veoma korisno da stvorimo zajednički kanal komunikacije sa Evropskim parlamentom, kako bi se učesnici iz parlamenata, sa svake strane, neposredno upoznali i na taj način uspostavili visoki nivo razumevanja i razmene mišljenja o pitanjima koja su svakako za naše društvo od strateškog značaja“, zaključio je predsednik delegacije Narodne skupštine u POSP.

Na sastanku su, uz predsednika delegacije Narodne skupštine u POSP dr Vladimira Orlića, bili i predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović, Ivana Lazarević, Saša Milašinović i Ivan Knežević.

Izvor: Narodna skupština RS

Add Comment