Uncategorized @sr    Najavljene konkretne ekonomske preporuke EU Srbiji

Najavljene konkretne ekonomske preporuke EU Srbiji

31.03.2014

Evropska unija će u maju uputiti specifične ekonomske preporuke Srbiji u skladu sa novim pristupom proširenju u kome je težište na pripremi zemlje za članstvo u domenu ekonomije, rekao je 28. marta, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji, Frejk Janmat (Freek Janmaat). U okviru novog pristupa koji se odnosi na „ekonomsko urpavljanje“, zemlje kandidati će svake godine dostavljati Evropskoj komisiji nacionalne programe ekonomskih reformi, a svake druge godine programe za konkurentnost i rast, na osnovu kojih će im se upućivati preporuke. Srbija ove godine ne treba da očekuje podršku budžetu iz novog višegodišnjeg budžeta EU, jer mora prvo da pripremi akcioni plan za upravljanje javnim finansijama, šta je još jedna od obaveza zemalja u procesu pristupanja, rekao je Janmat.

Janmat je na brifingu za novinare o novom pristupu u politici proširenja u EU Info centru rekao da je još rano reći kakve će preporuke EU uputiti Srbiji ali je dodao da se može pretpostaviti da će se odnositi na tržište rada zbog visoke stope nezaposlenosti ili na javna preduzeća s obzirom da predstavljaju opterećenje za budžet i konkurenciju.

Ukazao je i na značaj pitanja „fiskalne situacije u Srbiji“, pošto je planirani budžetski deficit 7,1% a javni dug raste“.

„Moramo videti šta će biti u maju. Evropska komisija još priprema te preporuke a onda treba da ih razmotre naše članice, odnosno ministri finansija članica EU“, rekao je on i dodao da će ministri to učiniti u maju.

Preporuke će se ubudće izrađivati na osnovu nacionalnih programa ekonomskih reformi koje će zemlje Zapadnog Balkana dostavljati Evropskoj komisiji svake godine, dodao je on. Ti programi će se odnositi na oblasti od trgovine, tržišta rada, poslovnog ambijenta i privatizacije do fiskalne politike.

Janmat je rekao da se prve specifične preporuke mogu očekivati u maju ove godine, s obzirom da zemlje kandidati za članstvo u EU već dostavljaju u januaru program ekonomskih prioriteta koji će se od 2015. zvati nacionalnim programom ekonomskih reformi.

Preporuke bi trebalo da se sprovode u narednih godinu do dve godine kako bi se izbeglo da se odugovlači sa njihovom primenom, rekao je on.

Istakao je da novi pristup u politici proširenja sa težištem na ekonomiji treba da omogući veću interakciju zemalja u procesu pristupanja i EU u usklađivanju u oblasti ekonomije i pruži konkretnije smernice zemljama u pristupanju.

„Specifične preporuke zajednički će se razmatrati i usvajati sa zemljama u regionu, uključujući Srbiju“, rekao je šef sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji.BackgroundEU je novi pristup koji se odnosi na „ekonomsko upravljanje“ iznela u Strategiji proširenja EU za 2013/2014. koja je predstavljena u oktobru 2013. Ta strategija se objavljuje zajedno sa izveštajima o napretku zemalja potencijalnih kandidata i kandidata za članstvo u EU.

Evropski komesar za proširenje Štefn File je svečano predstavio novi pristup na konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 24. februara 2014. u Londonu.

Kako je dodao, ekonomski kriterijumi u procesu pristupanja su dosta opšti, a dva osnovna se odnose na funkcionisanje slobodnog tržišta i spremnost zemlje da izdrži pritisak konkurencije kada pristupi EU.

„Zaključeno je da u ovoj fazi nijedna zemlja Zapadnog Balkana nema funkcionalnu tržišnu privredu“, rekao je on i dodao da je želja EU da pruži smetnice i savete u ranoj fazi pridruživanja u oblasti strukturnih ekonomskih reformi i fiskalne politike.

Podsetio je da u oblastima koji se odnose na ekonomiju često nema pravne tekovine EU već da postoje različiti modeli u članicama, poput penzionog sistema, ali da EU može da pruži konkretne predloge i preporuke na osnovu najboljih praksi u članicama EU.

Izvor: EurActiv.rs

Add Comment