Uncategorized @sr    Ne zaustavljati proces reformi dok traje revizija Akcionog plana za Poglavlje 23

Ne zaustavljati proces reformi dok traje revizija Akcionog plana za Poglavlje 23

Početkom oktobra 2019. Evropska komisija dostavila je Ministarstvu pravde Republike Srbije komentare na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava). Podsećamo da je Ministarstvo pravde, nakon početnih konsultacija sa pravosudnim institucijama i civilnim društvom, u junu 2019. godine prosledilo Evropskoj komisiji novu verziju revidiranog dokumenta radi davanja mišljenja i preporuka za dalje unapređenje.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava, dobila je komentare od Ministarstva pravde, i imala je već priliku da se upozna sa sadržinom komentara Evropske komisije. Komentari koje je Evropska komisija uputila u velikoj meri poklapaju sa predlozima civilnog društva. Tako se, između ostalog ističe da je neophodno precizirati indikatore, da je aktivnosti koje se odnose na usvajanje novog zakonskog ili strateškog okvira neophodno jasno razložiti tako da može da se meri i primena istih, a zahteva se i procenu uticaja strateških dokumenata, posebno onih koji su istekli. Dodatno se traži obrazloženje zašto se proces izmena Ustava odlaže za period posle parlamentarnih izbora, te da je neophodno dalje usklađivanje aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana za Poglavlje 24 koje su povezane. Evropska komisija naglasila je da nedostaje budžetska procena i da odsustvo komentara na brisane aktivnosti iz važećeg Akcionog plana ne predstavlja potvrdu da je aktivnost uspešno ispunjena.

Dodatno, podsećamo da proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 ne treba da zaustavi ili uspori reforme iz oblasti obuhvaćenih ovim poglavljem, uzimajući u obzir važnost i efekte reformi pravosuđa, onih u pogledu borbe protiv korupcije, kao i onih koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, na kvalitet uživanja prava građana Republike Srbije, već treba da teče uporedo. Usled revidiranja metodologije za izveštavanje o ispunjenosti aktivnosti iz ovog strateškog dokumenta, više od godinu dana izostaje i izveštavanje Saveta za praćenje primene Akcionog plana za Poglavlje 23. U iščekivanju nove metodologije, ostavlja se prostor organima i institucijama odgovornim za sprovođenje aktivnosti da ne rade aktivno na sprovođenju istih – pri čemu stanje u ovim oblastima stagnira, u nekim čak i pogoršava.Ministarstvo je najavilo da će u narednom periodu, prateći smernice komentara Evropske komisije, izraditi unapređenu verziju ovog strateškog dokumenta, a nakon toga objaviti i pozvati sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se uključe u nastavak konsultativnog procesa. Ovom prilikom apelujemo i da se, za razliku od mnoštva krucijalnih reformi koje stagniraju i bivaju odlagane za period nakon parlamentarnih izbora, konsultativni proces nastavi u što kraćem roku.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM Koordinator Radne grupe za Poglavlje 23

Add Comment