Poglavlje 19    NEKA PRAVDA VLADA U POGLAVLJU 19 – SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

NEKA PRAVDA VLADA U POGLAVLJU 19 – SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalni konvent o EU, organizovao je 19. novembra u Petnici, online predstavljanje analize „Vladavina prava kroz poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje“. U okviru projekta „Neka pravda vlada“, članovi Nacionalnog konventa izradili su niz analiza koje ukazuju na vezu brojnih poglavlja sa poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, naglasila je da analitički rad čini okosnicu rada Konventa jer državna administracija često nema dovoljno kapaciteta za važne analize.

U javnosti se često čuje da je, pored poglavlja 35 Ostala pitanja – Kosovo, upravo poglavlje 23 ono od kojeg zavisi ne samo napredak u pregovorima, već i sveopšte stanje u društvu. O tome kako poglavlje 23 utiče na oblast socijalne politike i zapošljavanja, govorila je Nataša Vučković, jedna od autorki analize .

Zaključak je da kako za socijalnu politiku tako i za zaštitu prava radnika, mora da postoji efikasan sistem zaštite prava uopšte. Neretko kada građani pokušavaju da zaštite svoja radna prava naiđu ne samo na sporo pravosuđe, već i na ostale institucije koje ne pružaju odgovore dovoljno efikasno. Realnost nije na strani radnika. Ne samo da radni sporovi dugo traju pred sudovima, već ni položaj obe strane u procesu nije jednak. Što proces duže traje, poslodavac ima bolje šanse da iz istog izađe neoštećen, što ne može da se kaže za zaposlenog.

Nedostatak ključnih kapaciteta primećen je kako u inspektoratima za rad, tako i u ustanovama socijalne zaštite. U oba slučaja nedovoljno je zaposlenog stručnog kadra, a u isto vreme i onima koji rade fali tehnička opremljenost i bolja obuka za rad. Predstavljajući analizu, Vučković je naglasila da čak i praktični zahtevi Evropske unije iz pregovaračkog poglavlja koje se bavi statistikom, imaju uticaja na zapošljavanje. U Srbiji još uvek ne postoji statistika o broju otvorenih radnih mesta, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Samim tim, učesnici na tržištu rada ne ostvaruju svoje pravo da imaju potpunu informaciju o mogućnostima za zapošljavanje. Javnost rada je lek i za pitanje političkog zapošljavanja, tvrdi Vučković.

Nacionalni konvent i autori analiza uputiće niz preporuka Vladi i nadležnim institucijama kako bi se zaštitila prava građana u navedenim oblastima.  Neophodna je nova Nacionalna strategija zapošljavanja jer postojećoj rok ističe ove godine.

Detaljnije o preporukama i analizi, pogledajte ovde.

Sve analize izrađene u okviru Konventovog projekta „Neka pravda vlada!/Let the justice rule!“ koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u okviru programa Matra, biće predstavljene i na završnoj online konferenciji zakazanoj za 25. novembar 2020. godine.

Add Comment