Uncategorized @sr    Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Socijalni dijalog treba da bude unapređen, osnovni je zaključak u Izveštaju, koji se, ove godine, samo površno osvrće na radno zakonodavstvo. Ponovo je ukazano da treba ograničiti praksu donošenja zakona po hitnoj proceduri. U oblasti politike zapošljavanja u Izveštaju za 2015. izdvaja se da je stopa zaposlenosti nastavila umereno da raste, kao i da je došlo do smanjenja stope nezaposlenosti i stope neformalne zaposlenosti. Imajući u vidu metodologiju Međunarodne organizacije rada koja se kod nas primenjuje, po kojoj je zaposlen svako ko je u nedelji koja je prethodila anketiranju radio bar jedan sat, i ko je za rad primio bilo kakvu nadoknadu, bez obzira da li je ona novčana ili u naturi; da se svako ko nije aktivno tražio posao u prethodih mesec dana po ovoj metodologiji ne ubraja u nezaposlene; kao i nedostatak tačnih podataka o broju novih radnih mesta u realnom sektoru jasno je da je realna stopa nezaposlenosti veća od prikazane.

Stopa izloženosti riziku od siromaštva je porasla na 25,6% u 2014, u odnosu 24,6% u 2013. Pružanje socijalnih usluga je dodatno ugroženo nedostatkom podzakonskih propisa i neefikasnom raspodelom budžetskih sredstava. Dodajemo da je i transparentnost u dodeli sredstava u ovoj oblasti, kako na nacionalnom, tako na lokalnom nivou veoma upitna. Izveštaj navodi da su Romi i dalje isključeni iz niza socijalnih usluga i njihovo učešće u formalnom tržištu rada i dalje je veoma nisko.

U pogledu jednakih mogućnosti za žene i muškarce, glavni problemi nastaju u primeni propisa naročito u pogledu otpuštanja trudnica i porodilja, seksualnog uznemiravanja, razlike u primanjima muškaraca i žena i nejednakosti u napredovanju, zaradama i penzijama.

Add Comment