Uncategorized @sr    NKEU i predstavnici Uprave za javne nabavke o novom Nacrtu zakona

NKEU i predstavnici Uprave za javne nabavke o novom Nacrtu zakona

8. novembar 2018. godine

Članovi Radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke su se sastali sa predstavnicima Uprave za javne nabavke povodom diskusije na temu novog Nacrta zakona o javnim nabavkama u Kući ljudskih prava. Sastanak je otvorio Nemanja Nenadić, koordinator Radne grupe i programski direktor Transparentnosti Srbija.

Sandra Damčević, direktorka Uprave za javne nabavke, Vlade Republike Srbije je predstavila ključne novine u Nacrtu zakona o javnim nabavkama koji se nalazio na javnoj raspravi u oktobru 2018. godine. „Nacrt zakona predlaže usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti javnih nabavki, uključujući i povećanje transparentnosti i konkurentnosti, kao i efikasnije procedure javnih nabavki“ , poručila je ona.

Najviše interesovanja su privukla pitanja posebnih režima nabavki, definisanja kriterijuma za dodelu ugovora i pitanje kadrovskih kapaciteta javne administracije da sprovodi nove procedure koje su predviđene ovim Nacrtom. Članovi Radne grupe su takođe govorili o važnosti monitoringa koji treba da sprovodi Kancelarija za javne nabavke u cilju sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti. Nemanja Nenadić je govorio o neophodnosti analize vrednosti javnih nabavki u Srbiji kako bi se na pravi način utvrdila najoptimalnija visina pragova do kojih se zakon ne primenjuje.

Izveštaj o sprovođenju Javne rasprave sa Programom javne rasprave će biti dostupan do kraja meseca, a očekuje se da će se novi predlog Zakona naći pred poslanicima Narodne skupštine već u decembru ove godine.

Add Comment