Uncategorized @sr    NKEU o reformama u okviru poglavlja 25 i 26 sa pomoćnićom ministra prosvete

NKEU o reformama u okviru poglavlja 25 i 26 sa pomoćnićom ministra prosvete

Danas je u Beogradu održan konsultativni sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), tačnije Radne grupe 18 koja prati Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje i Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura sa predstavnicima ministarstava koja učestvuju u izradi Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).Program ekonomskih reformi i Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike su dokumenti, koji imaju za cilj, između ostalog, efikasnije planiranje i koordinaciju međusobno povezanih politika koje se sprovode u toku evropskih integracija. Program ekonomskih reformi, koji je bio u fokusu sastanka, sadrži određen broj prioritetnih mera koje će se sprovoditi u narednom ciklusu, koji se završava 2020. godine. Analizirane mere koje su važne za ovu Radnu grupu NKEU u oblasti obrazovanja su sprovođenje dualnog obrazovanja i usvajanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, dok su mere iz oblasti istraživanja i nauke podsticanje inovacija u privredi, saradnja akademije i privrede i digitalna transformacija.Sastanak je održan kao aktivnost predviđena Platformom za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu evropskih integracija, koju su potpisale četiri organizacije članice Programskog saveta NKEU (Centar za evropske politike, Evropski pokret u Srbiji, Fondacija Centar za demokratiju i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj). Cilj sastanka je da se organizacije civilnog društva upotnaju sa konceptom izrade navedenih programa, kao i da iznesu svoje mišljenje i preporuke o predviđenim merama.Sastanku je, pored predstavnika organizacija civilnog društva koje su deo Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, prisustvovala i Marija Polak ispred Ministarstva finansija, Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za strateško planiranje ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Bojana Ružić ispred Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Add Comment