Poglavlje 35    Novi broj biltena Radne grupe za poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo

Novi broj biltena Radne grupe za poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo

U novom broju biltena Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35: Ostala pitanja-Kosovo čitajte tekstove:

1. „Štetni efekti potencijalnog bojkota nastupajućeg popisa na Kosovu“, autora Igora Markovića iz NVO Aktiv;

2. „Do mira se ne dolazi tako“, autora Miloša MIlovanovića iz Nove društvene inicijative (NSI);

Bilten je dostupan ovde

Bilten je izrađen u okviru projekta „Podrška praćenju dijaloga Beograda i Prištine” koji realizuje InTER uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy-BTD).