Nataša Dragojlović

Nataša Dragojlović

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

U Nacionalnom konventu angažovana je od 2006. godine, kada koordinira Radnom grupom za pravosuđe, slobode i bezbednost, zatim tokom 2008. i 2009. godine kada koordinira radom šest Radnih grupa Konventa. Funkciju koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji obavlja od ponovnog osnivanja 2014. godine, od kada koordinira radom Programskog saveta, programski osmišljava i strateški usmerava njegov rad. Od 2018. godine upravlja i radom Sekretarijata Nacionalnog konventa.

Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Specijalizirala je i magistrirala na istom fakultetu, na smeru Nacionalna i globalna bezbednost. Tokom studija posebno je bila zainteresovana za evropske integracije, Evropsku uniju i njene politike. Svoja znanja praktično je primenjivala i unapredila radom u civilnom društvu i kao profesionalni  državni službenik. Od 2005. do 2008. godine, radila je kao državna službenica u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a zatim je u Ministarstvu odbrane bila angažovana na poslovima savetnice za evropske integracije i regionalnu saradnju. Karijeru državnog službenika završila je 2014. godine kao pomoćnica ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Članica je Evropskog pokreta u Srbiji od 2002. godine. Najpre je bila predsednica Lokalnog veća Evropskog pokreta u Valjevu, zatim regionalni koordinator, a od 2006. godine i članica Izvršnog odbora. U Evropskom pokretu je osmislila i vodila brojne projekte ili učestvovala u njihovoj realizaciji, od kojih su najznačajniji Strategija spoljne politike Srbije , Podeli svoje znanje, postani mentorka  i  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Radila je kao konsultant i menadžer na projektima Saveta Evrope, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Evropskog pokreta u Srbiji i kao predavač na Školi evropskih integracija  i Školi evropske bezbednosti. Od 2018. je gostujući predavač na multidisciplinarnim master studijama Evropska politika i upravljanje krizama pri Univerzitetu u Beogradu. Sertifikovani je posmatrač izbora (Short Term Observer – OSCE/ODIHR) i završila je početni kurs u oblasti civilno-vojne saradnje za funkcionalne specijaliste u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije. Pohađala je i Letnji univerzitet demokratije u Strazburu i Godišnji seminar o evropskim integracijama Beogradskog centra za političku izuzetnost. Urednik je, koautor i autor brojnih studija, publikacija i članaka od kojih su najznačajniji: Političke grupacije u Evropi, Spoljna politika Srbije – strategije i dokumentiKa borbenoj grupi Zapadni Balkan- vizija odbrambene integracije Srbije u EUSrbija u procesu Evropskih integracija, Pojmovnik decentralizacije, Rečnik evropske bezbednosti, Vodič kroz programe EU. Bila je i stručni recenzent najnovijeg izdanja Evropa od A do Š.

Rođena je u Valjevu 1974. godine.