Bojana Selaković

Bojana Selaković

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Pre dolaska na poziciju koordinatorke Nacionalnog konventa o EU, Bojana Selaković je radila u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde je došla na poziciju menadžerke Programa za javne politike. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije.