Nina Lopandić

Nina Lopandić

Menadžerka kancelarije

U Nacionalnom konventu angažovana je na poslovima menadžera kancelarije i asistenta koordinatorke.

Nina ima preko 20 godina godina iskustva u civilnom sektoru. Pre dolaska u Nacionalni konvent, radila je u Evropskom pokretu u Srbji, prvo kao izvršni sekretar i asistent na projektima, a zatim kao šef kancelarije, menadžer događaja i koordinator projekata i Mreže Evropskog pokreta u Srbiji.

U Nacionalnom konventu je prvi put bila angažvana još 2006. godine na organizaciji  prve Plenarne sednice Konventa. Od tada je, u više navrata, u Evropskom pokretu bila angažovana na organizaciji i koordinaciji sednica radnih grupa Konveta.

Nina ima veliko iskustvo u obavljanju poslova menadžera kancelarije – svih administrativnih, logističkih i organizacionih poslova vezanih za svakodnevno organizovanje rada kancelarije.

Takođe, ima bogato iskustvo u koordinaciji brojnih projekata iz oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje, posebno u organizovanju skupova, okruglih stolova, javnih rasprava, lokalnih i međunarodnih konferencija.

Od 1993. do 1995. godine koordinirala je aktivnosti Etničkog foruma, a od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose EPuS-a.

Od 1993. do 2007. godine radila je kao asistent na brojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, a takođe je organizovala niz skupova, okruglih stolova, javnih rasprava, lokalnih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u pripremi mnogih publikacija EPuS-a.

Od 2011. do 2020. godine radila je kao koordinator projekta u EPuS-u i kao koordinator Mreže Evropskog pokreta u Srbiji – rukovodila je i koordinirala projektima i organizovala međunarodne konferencije (sprovođenje celokupne implementacije projekata, uključujući finansijske, administrativne, logističke i organizacione aspekte).

Govori engleski, a služi se portugalskim i francuskim jezikom jezikom.