Uncategorized @sr    Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

18. maj 2015. godine

Ministarstvo pravde, zaduženo za vođenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, objavilo je izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora za ovo poglavlje. Izveštaj se odnosi na period od septembra 2013. do maja 2015. godine. Poseban deo izveštaja posvećen je saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlje 23.

U izveštaju se posebno ističe kvalitetna saradnja sa RG NKEU naročito u procesu formulisanja nacrta Akcionog plana i težnja da se takva saradnja nastavi i u budućnosti.

Izveštaj u celosti možete preuzeti ovde.

Add Comment