Aktuelno    Objavljen sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU za 2023. na engleskom jeziku

Objavljen sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU za 2023. na engleskom jeziku

Objavljen je sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za 2023. godinu na engleskom jeziku.

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU je jedinstven i sveobuhvatan prikaz i ocena toka pregovora i napretka Srbije na putu ka članstvu u EU. Obezbeđuje uporedni prikaz napretka Srbije ka punopravnom članstvu, daje osvrt na zahteve Evropske unije, preporuke stručne javnosti i  neophodna prilagođavanja  javnih politika.

Knjiga preporuka objavljuje se u kontinuitetu od 2014. godine i u njenoj izradi učestvovali su koordinatori i članovi svih radnih grupa Nacionalnog konventa.

Sažetak Knjige preporuka za 2023. godinu na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku.