Uncategorized @sr    Objavljena nova analiza Radne grupe NKEU „Vodni resursi Republike Srbije – analiza stanja“

Objavljena nova analiza Radne grupe NKEU „Vodni resursi Republike Srbije – analiza stanja“

4. februar 2019. godine

VODA je esencijalna za život. Pravo na pristup zdravoj pijaćoj vodi, zaštitu i unapređenje životne sredine predstavlјa jedno od osnovnih lјudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Srbije i Deklaracijom Ujedinjenih nacija. 

Glavni negativni uticajina vode obuhvataju klimatske promene, korišćenje i prenamena zemlјišta, privredne delatnosti kao što su proizvodnjaenergije, industrija, polјoprivredai turizam, zatim urbani razvoj i demografske promene. Pritisci na vode iz ovih izvorasu zagađujuće materije, prekomerno i neracionalno korišćenje voda, pojave ekstremnihdogađaja kao što su poplave, suše, oluje itd, koji mogu da prouzrokuju velike ekonomskeštete, socijalne posledice i značajno ugrožavanje vodnih ekosistema u celini, ekološkogi hemijskog statusa voda i povećanje rizika od nestašice vode. 

Uporedo sa povećanjempopulacije i rastom životnog standarda, količina raspoloživih rezervi vode i pristupčistoj pijaćoj vodi progresivno opada. Zbog toga je izvesno da voda već postajepredmet sadašnjih i budućih sukoba, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. 

Neophodno je primenitimultidisciplinarni način rada u nekoliko osnovnih pravaca koji podrazumevaju preventivnei zaštitne mere od zagađenja voda, održivo korišćenje voda,  efikasno sprovođenje nacionalnog i međunarodnogzakonodavstva, jačanje inspekcijskih službi, obrazovanje i podizanje javne svestikroz realizaciju različitih ekoloških programa i prekograničnih projekata kao ipružanje hitne finansijske i stručno-tehničke pomoći najugroženijim područjima. 

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, kojom koordinira Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR, u saradnji sa organizacijom Oaza, objavila je novu analizu „Vodni resursi Republike Srbije – analiza stanja“. Analizu možete preuzeti ovde.

Add Comment