Uncategorized @sr    OBJAVLJENA STUDIJA „SPREČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA OBRAZOVANJA“

OBJAVLJENA STUDIJA „SPREČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA OBRAZOVANJA“

21.08.2018. godineStudije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda, kao što su povećana stopa kriminaliteta, veća socijalna davanja ili slabiji zdravstveni status nacije.Centar za socijalnu politiku, uz podršku Evropske unije, objavio je studiju o sprečavanju ranog napuštanja obrazovanja. Studija sagledava trenutni odgovor institucija u vezi sa smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema i predlaže model unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, u cilju sprečavanja osipanja učenika iz obrazovnog sistema.Kliknite da preuzmete studiju „Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja“ (.pdf).Preuzeto: Centar za socijalnu politiku

Add Comment