Saopštenje    Objavljivanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU

Objavljivanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji biće u javnosti uoči objavljivanja Godišnjeg izveštaja Evropske komisije najavljenog za 12. oktobar. Knjiga preporuka sadrži prikaz ostvarenog napretka po svim poglavljima tokom 2021. godine kao i preporuke za dalji napredak u ostvarenju evropskih standarda.

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU je jedinstven i sveobuhvatan prikaz i ocena toka pregovora i napretka Srbije na putu ka članstvu u EU. Obezbeđuje uporedni prikaz napretka Srbije ka punopravnom članstvu, daje osvrt na zahteve Evropske unije, preporuke stručne javnosti i  neophodna prilagođavanja  javnih politika. Knjiga preporuka predlaže konkretne politike i mere za ubrzanje evropskih integracija.

Neka od pitanja na koje Knjiga preporuka daje odgovore su: Gde je Srbija u procesu pregovora sa EU o članstvu? Koji su su bili stavovi Vlade, a koji civilnog drustva? Koje su ključne preporuke naših članica po poglavljima? Koje je preporuke Vlada usvojila, a koje nije.

Knjiga preporuka je rezultat rada više od 850 članova Nacionalnog konventa. Članovi Nacionalnog konventa su brojne nevladine organizacije, fakulteti, sindikati i profesionalna udruženja koja su kroz rad trideset dve radne grupe pratili napredak Srbije ka Evropskoj uniji do marta 2022. godine

Knjiga preporuka objavljuje se u kontinuitetu od 2014. godine.

Zahvaljujemo se svim članicama radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koje su svojim analitičkim i stručnim doprinosom formulisale još jednu sveobuhvatnu Knjigu preporuka.