Uncategorized @sr    OCD upoznate sa detaljima bilateralnog skrininga za poglavlja 9 i 17

OCD upoznate sa detaljima bilateralnog skrininga za poglavlja 9 i 17

22. april 2015. godine

U prostorijama Vlade Srbije, u Nemanjinoj 11, održan je 20. aprila sastanak na kojem su predstavnicima civilnog društva preneti detalji sa nedavno održanih bilateralnihskrininga za pregovaračka poglavlja 9 (Finansijske usluge) i 17 (Ekonomska i monetarna politika).

Sastankom je predsedavala Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Predstavnici Narodne banke Srbije Petar Sekulić, predsednik Pregovaračke grupe 9 i Branislav Zoraja, predsednik Pregovaračke grupe 17, upoznali su 20 predstavnika civilnog društva sa glavnim temama bilateralnog skrininga.

Glavne teme od interesa predstavnika organizacija civilnog društva bile su bankarske usluge, usluge osiguranja, infrastruktura finansijskog tržišta i pomoć investitorima. Veliko interesovanje izazvale su i teme poput koordinacije ekonomske politike sa odgovarajućim politikama EU, planiranje nacionalnog budžeta i okvira fiskalne politike, nezavisnost centralne banke, kao i zabrana privilegovanog pristupa javnog sektora finansijskim institucijama.Bilateralni skrininzi za ova dva poglavlja održani su u Briselu u periodu od 21. do 22. januara za poglavlje 9, odnosno 12. marta 2015. godine za poglavlje 17.

Sastanak su zajednički organizovali Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Kancelarija za evropske integracije i Narodna banka Srbije.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Add Comment